Gå till innehållet

Aphonor med starka band till andra honor lever längre

Kapucinhonor som interagerar med varandra. Foto: Susan Perry, UCLA

En långtidsstudie på kapucinapor visar att deras sociala samspel är viktigt för att de ska leva långa liv.

Primatologen och professorn i antropologi, Susan Perry, har sedan 1990 lett projektet Lomas Barbudal Capuchin Monkey Project på Costa Rica för att försöka ta reda på varför långlivade djur, särskilt primater som vi människor, ägnar så mycket tid åt sociala samspel. Förutom schimpanser och orangutanger forskar de även på kapucinaporna med det engelska namnet white-faced capuchin monkey (ungefär vithuvad kapucin) – en art som har sofistikerade sociala strukturer.

Teamet samlade in data från 18 års studier av apornas interaktioner med varandra och kunde då se att vuxna honor som var integrerade i sociala nätverk med andra vuxna honor levde längre än de som inte hade samma kontakter. Interaktioner kan röra sig om att putsa varandras päls, leta efter mat tillsammans eller att hjälpa varandra i konflikter. Att ha ett socialt sammanhang över huvud taget verkade leda till ett längre liv, men störst effekt hade “vänskap” mellan honor.

Forskarna kunde även observera att honorna testade sina relationer, bland annat genom att peta sina vänner i ögonen, men även att trumma på sina vänners ryggar eller suga på deras händer eller fötter. Ibland kunde dessa sociala samspel pågå i upp till 30 minuter, oftast mellan individer som verkade osäkra på sin relation.

Källor: UCLA och Behavioural Ecology

Mer att läsa