Gå till innehållet

Ännu en studie: Bidödande bekämpningsmedel drabbar fåglar

Stare. Foto: Erik Hansson

Stare, en av arterna som drabbats av neonikotinoiderna. Foto: Erik Hansson

För ungefär ett år sedan skrev vi om en studie som menade att det bidödande insektsgiftet neonikotinoider även slårt hårt mot fåglar.

Då ansåg Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) inte att det fanns tillräckligt med forskning för att vi skulle vara säkra på neonikotinoiders “effekter”. Den slutsatsen upprepade SLU i en rapport i våras när de skrev att neonikotinoider kan “inte kopplas till förluster av bisamhällen i befintlig svensk statistik”.

Nu har det släppts ännu en studie som visar att neonikotinoider även är kopplat till en “kollaps” av 15 vanliga fågelarter i Europa. Forskarna kunde jämföra arternas populationer under lång tid och fann att höga koncentrationer av neonikotinoider i vattnet “ständigt” kunde kopplas till minskade populationer av de övervakade fåglarna (bland annat starar, svalor, trastar och sångare).

Neonikotinoider är ett insektsgift som slår mot insekternas nervsystem. Det har visat sig vara betydligt skonsammare mot däggdjur och miljön än äldre bekämpningsmedel och har nu 40 procent av den globala marknaden.

Enligt forskarna är det fortfarande oklart om neonikotinoider påverkar fåglarnas hälsa direkt, men de anser det klarlagt att medlet dödar fler insekter än tänkt och att det slår hårt mot fåglarnas födotillgång när insekter i stora områden dör ut.

Tillverkarna av insektsgiftet menar fortfarande att det inte finns en tillräckligt stark koppling och jordbrukare som BBC pratat med menar att ett förbud är ett steg bakåt. De känner sig nu tvingade att antingen använda äldre, ännu värre insektsmedel, eller förlora stora delar av sina skördar till skadeinsekter.

EU införde i fjol ett tvåårigt förbud för användningen av neonikotinoider.

Läs mer:
Våra artiklar om neonikotinoider.

Källa: Nature via BBC

Mer att läsa