Gå till innehållet

Allt fler pollinerande fåglar och däggdjur närmar sig utrotning

Regenthonungsfågel. Foto: Tony Morris via Flickr https://www.flickr.com/photos/tonymorris/

Regenthonungsfågel. Foto: Tony Morris via Flickr 

I den första globala studien av pollinerande fåglar och däggdjur framkommer att allt fler närmar sig utrotning. Det är en oroväckande utveckling för en ekosystemtjänst som beräknas vara värd över 1500 miljarder kronor och som till 90 procent uträttas av djur. 

Studien är utförd av IUCN och i snitt flyttas 2,4 pollinerande fåglar och däggdjur varje år ett steg närmare kategorin “utrotad” på IUCN:s rödlista. Ett exempel på detta är regenthonungsfågeln som ändrats från “hotad” till “akut hotad”.

Anledningen till de minskande populationerna är framför allt förlorade livsmiljöer på grund av icke-hållbart jordbruk, samt jakt och konkurrens från invasiva arter. Färre polinatörer kan inte bara bli dyrt för mänskligheten, det kan också leda till svält när 70 procent av de 124 vanligaste grödorna som vi äter är beroende av pollinatörer.

Undersökningen är, på grund av begränsade resurser, enbart gjord på fåglar och däggdjur. En majoritet av världens pollinatörer är insekter, men i vissa områden är det fåglar och däggdjur som står för nästan all pollinering. Nästa steg är att utöka undersökningen till att även innefatta exempelvis bin och getingar.

Läs mer:
Fler artiklar om pollinering.

Källa: Onlinelibrary Wiley

Mer att läsa