Gå till innehållet

Allt fler kommuner gör insatser för vilda pollinatörer

Vildbi. Foto: Erik Hansson

I Naturskyddsföreningens nya rapport Sveriges bivänligaste kommun 2021 kammar Helsingborg och Sollentuna ihop flest poäng. En övergripande trend som kan anas är att allt fler kommuner gör insatser.

– Jämfört med förra året verkar kommunernas arbete med att gynna pollinatörer gå framåt i flera avseenden. Fler kommuner svarar i år att de genomför insatser för att skapa livsmiljöer för pollinatörer, fler kommuner har avsatta medel eller har sökt externa medel för projekt som gynnar pollinatörer och fler har inkluderat dessa frågor i policys och planeringsunderlag. Kunskapen om pollinatörers situation ökar och fler och fler människor engagerar sig och driver på för förändring, skriver Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Rapporten, som genomförts för andra året i rad, baseras på svar från 203 av Sveriges 290 kommuner. Frågorna gäller genomförda insatser och planer framöver för pollinatörer. Det kan röra sig om att skapa blommande vägkanter, större sammanhängande grönytor, bekämpa invasiva arter, göra om gräsmattor till blommande ängar och att ta hänsyn till pollinatörer i planerings- och anläggningsarbetet.

Två vinnare i år
Baserat på svaren har kommunerna fått maximalt 57 poäng. Högst poäng fick Helsingborg och Sollentuna med 47 poäng och Jönköping på tredje plats med 44. Jämfört med 2020 har kommunerna i år i snitt 3 poäng mer vilket tyder på att det görs mer för pollinatörer runt om i landet.

– Kommunernas arbete är inspirerande i en tid när krisen för naturen blir alltmer påtaglig. Nu hoppas vi också på att de kommuner som ännu inte riktigt kommit igång med sitt arbete låter sig inspireras och på allvar tar tag i frågan om pollinatörer och biologisk mångfald, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. 

Majoritet saknar handlingsplan
Samtidigt återstår mycket arbete. 59 procent av kommunerna har ingen åtgärds- eller handlingsplan för vildbin och pollinatörer över huvud taget. Dessutom minskar andelen ekologisk mat i kommunens offentliga upphandlingar (ekologisk mat gynnar biologisk mångfald) och skötsel av blomrika vägkanter utförs endast av 31 procent av kommunerna i år jämfört med 66 procent 2020.

När det gäller landets tre största städer blev segern odiskutabel för Göteborg. Med sina 42 poäng utklassade västkuststaden Malmö (34) och Stockholm (33).

Sveriges 20 bivänligaste kommuner 2021 

Poäng Kommun Placering 
47 Sollentuna kommun 
47 Helsingborgs stad 
45 Jönköpings kommun 
44 Borlänge kommun 
43 Leksands kommun 
42 Göteborgs stad 
42 Upplands Väsby kommun 
41 Borås stad 
41 Nyköpings kommun 
39 Motala kommun 10 
37 Linköpings kommun 11 
37 Södertälje kommun 11 
37 Karlskoga kommun 11 
36 Huddinge kommun 14 
36 Karlstads kommun 14 
35 Järfälla kommun 16 
35 Tierps kommun 16 
35 Katrineholms kommun 16 
35 Nybro kommun 16 
34 Malmö stad 20 

Källor: Naturskyddsföreningen och Rapporten Sveriges bivänligaste kommuner 2021

Mer att läsa