Gå till innehållet

Allt fler känner till hot mot biologisk mångfald och gör något åt det

Blomsteräng. Foto: Erik Hansson

Naturskyddsföreningen har låtit Novus göra en undersökning om folks medvetenhet kring binas situation och den hotade biologiska mångfalden. Resultatet visar på en kraftig ökad insikt hos Sveriges befolkning, men också på att allt fler gör insatser.

I samband med starten på föreningens framgångsrika kampanj “Rädda bina“, med över 10 000 insatser, gjordes en Novus-undersökning i april och en ny undersökning fyra månader senare. En hel del statistiskt säkerställda skillnader kunde utläsas. Andelen personer som instämmer helt eller delvis i påståenden om att bin och pollinatörer, samt den biologiska mångfalden är hotade har till exempel ökat med ungefär fem procent. Runt 90 procent av de tillfrågade anser nu att det är en korrekt beskrivning av verkligheten.

LÄS ÄVEN: • Guide till insatser för biologisk mångfald

67 procent av de tillfrågade känner till att det är ett förändrat landskap som är en av huvudanledningarna till att bin minskar i antal, en ökning med sju procent sedan i april. Kunskapen ökar också om att bin hotas av brist på blommor. 47 procent har hört talas om detta, vilket är en ökning med sju procent sedan i våras.

LÄS ÄVEN: • Naturvårdsverket: Sveriges biologiska mångfald är hårt trängd

Det har också skett en stark ökning kring kunskapen om vad som kan göras. Tio procent fler (61 jämfört med 51 procent) känner idag till något man kan göra för att skapa en bättre livsmiljö för bina och bland kvinnor är siffran 67 procent.

LÄS ÄVEN: • Intervju: ”Vi måste inse att insekter är livsviktiga och ändra hur vi pratar om dem”

Det som står ut från mängden i undersökningen är budskapet att det är en insats för pollinatörer att göra om gräsmattan till äng. Det har verkligen nått ut till allmänheten. Kännedomen har ökat från 32 till hela 51 procent sedan i april.

LÄS ÄVEN: • Nybörjarrabatt som lockar humlor, bin och fjärilar

Det är inte bara kunskapen som ökar. Det görs också fler insatser för pollinatörer. 19 procent av de tillfrågade anger att de gjort om en del av gräsmattan till äng (jämfört med 10 procent i våras) och 33 procent har planterat bivänliga blommor (27 procent i april). Sju procent fler anger i augusti att de gjort en insats för pollinatörer jämfört med undersökningen i april.

LÄS ÄVEN: • Ännu fler svenska kommuner låter gräsmattor bli ängar

– Nu är det dags att även fler kommuner tar sitt ansvar och gör insatser för bina, genom att till exempel stödja ekologiskt jordbruk, sätta stopp för bekämpningsmedel och omvandla delar av kommunens hårdklippta gräsmattor till blommande marker, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Källa: Naturskyddsföreningen och Novusundersökning “Operation: Rädda bina” 2019

Mer att läsa