Gå till innehållet

Allt fler iberiska lodjur – naturvårds­arbetet fungerar

Iberiska halvön har nu betydligt fler lodjur än Sverige.

I Sverige skjuts ungefär 10 procent av lodjuren årligen i vad som ofta beskrivs som en troféjakt. Vår regering deltar också i en “påverkanskampanj” för att försöka sänka skyddet för brunbjörn och lodjur i Europa via en skrivelse inför ett möte med EU:s jordbruks- och fiskeråd där det står att “stora rovdjur, såsom brunbjörn och lodjur i den boreala biogeografiska regionen” inte längre kräver några “strikta skyddsåtgärder”.

Fler lodjur än Sverige på betydligt mindre yta

På andra håll i Europa kämpar länder för att förstärka sina lodjurspopulationer. Det gäller exempelvis i Spanien och Portugal med arten iberiskt lodjur, även kallad panterlo. Sedan 2002 pågår ett naturvårdsarbete för att få arten att återhämta sig. Då, vid millenieskiftet, ansågs panterlon akut utrotningshotad och det fanns bara ungefär 100 individer kvar. Sedan dess har det skett en kraftig ökning av kattdjuret på den iberiska halvön, tack vare naturvårdsinsatser.

2022 räknades det till 1 668 individer i Spanien och Portugal. 2023 hade summan stigit till hela 2 021 stycken enligt det European Life-projekt som samordnar bevarandet av denna hotade art. På den iberiska halvön lever panterlon på en begränsad yta i bergsområdena. I detta område, som är betydligt mindre än Sverige, finns nu långt fler lodjur än vad som finns i hela vårt land (drygt 1 400 individer).

Källor: Lynx Connect och Portugal Resident

Mer att läsa