Gå till innehållet

9 av 10 har gjort insats för biologisk mångfald i sin trädgård

bihotell bin bibo

Bihotell. Foto: Erik Hansson

En ny undersökning som utförts i projektet Rikare trädgård visar att många trädgårdsägare gör åtgärder för biologisk mångfald. Ungefär 9 av 10 har gjort minst en viktig insats.

– Att bidra till ökad biologisk mångfald i sin trädgård kan låta komplicerat och svårt, men bryter man ner det till enkla små åtgärder så inser man snart att det går ganska enkelt. Dessutom brukar gensvaret komma snabbt, sällan står en fågelholk tom om den kommer upp i rätt tid om våren och snart hör man humlornas surr i den nyanlagda rabatten, säger Moa Pettersson, talesperson för Biologiska mångfaldens dag-initiativet i Sverige.

Undersökningen, som var en del av lanseringen av det stora samarbetsprojektet Rikare trädgård, genomfördes av YouGov. 2039 personer svarande och av dessa svarade 61 procent att de har en trädgård.

Av trädgårdsägarna har en klar majoritet gjort någon form av insats för biologisk mångfald i sin trädgård. Det är bara tolv procent som inte gjort någon av följande nio åtgärder för den biologiska mångfalden i sin trädgård:

49 % har växter som pollinatörer uppskattar och som blommar från tidig vår till sen höst
46 % har inte använt några bekämpningsmedel eller konstgödsel
45 % har kompost för trädgårdsavfall
35 % har satt upp fågelholk eller fladdermusholk
33 % har sett till att djur har tillgång till vatten
31 % har lämnat en rishög eller stenhög
25 % har satt upp insektshotell i trädgården
22 % har en gräsyta som klipps max 2 ggr/år
5 % har gjort iordning en sandbädd åt vildbin

Svaren visar att det fortfarande är ovanligt att till exempel låta delar av gräsmattan blomma, sätta upp insektshotell eller lämna högar med ris eller stenar, trots att det är väldigt enkla insatser som kan göra stor skillnad för trädgårdens liv.

– Det är väldigt positivt att se att så många gör något för att skapa trädgårdar fulla av liv. Det finns uppenbarligen en hög medvetenhet om att det går att göra viktiga insatser. Samtidigt visar svaren att behovet av ytterligare åtgärder fortfarande är stort, säger Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare på Fritidsodlingens riksorganisation, som tillsammans med Natursidan är initiativtagare till Rikare trädgård.

Undersökningen visar också att det finns en del regionala skillnader i insatserna. Bland de svarande som bor i städer med mellan 50 000 och 200 000 invånare är det 18 procent som inte gjort någon av de nio insatserna. På landsbygden och i huvudstadsområdet verkar intresset för att skapa rikare trädgårdar vara större – där har över 90 procent gjort någon av insatserna.

Läs mer om hur du skapar biologisk mångfald i trädgården på Rikaretradgard.se

Mer att läsa