70 organisationer i protest mot kolkraftverk i naturvärldsarv

Bengalisk tiger. Foto: Paul Mannix, CC BY 2.0.

Samtidigt som många länder i världen avvecklar sin kolkraft så planerar Bangladesh att bygga ett kolkraftverk i världens största mangroveskog, världsarvet Sunderbans. I förra veckan skickades ett brev undertecknat av 70 organisationer till UNESCO, för att försöka stoppa planerna. I Sverige har miljöorganisationerna Skydda Skogen, PUSH Sweden, Klimataktion, Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna skrivit under uppropet.

Sunderbans är världens största mangroveskog på 10 000 kvadratkilometer och ligger på gränsen mellan Indien och Bangladesh. I området är den biologiska mångfalden mycket rik och unik. Den hotade bengaliska tigern, gangesdelfinen och den akut hotade batagursköldpaddan, lever i Sunderbans. Kolkraftverket Rampal Power Plant och en rad andra kommersiella projekt planeras att byggas i och kring skogen.

I ett pressmeddelande säger Amanda Tas från föreningen Skydda Skogen:

– Vi vädjar till UNESCO att skydda Sunderbans och att detta unika ekosystem läggs till listan över hotade världsarv, (List of World Heritage Sites in Danger). UNESCO har redan rekommenderat att kolkraftsplanerna ska upphävas omedelbart. Så nu bör UNESCO göra vad de kan för att bevara detta ekologiskt värdefulla område.

Brevet som skickades iväg till UNESCO är det tredje i raden. Det första gick till Indiens och Bangladeshs presidenter, premiärministrar och andra ministrar i slutet av mars. Det andra skickades till de finansiella investerarna i kolkraftverket den 7 april. I torsdags ordnades även en stor protestmarsch i Bangladesh mot kraftverket. Det är en av flera fredliga protester, men vid den senaste demonstrationen i januari så skadades 100 personer av polisen.

Mangroveskogen bildar ett viktigt skydd mot återkommande cyloner och stormar. Foto: Peter Andersen via Wikimedia Commons

Kraftverket kommer att vara beroende av stora mängder importerat kol som ska skeppas 35 km längs Pashurfloden och för att möjliggöra det måste floden muddras. UNESCO och IUCN har tidigare listat fyra allvarliga problem med bygget: Föroreningar i luften från kolaskan, ökad båttrafik och muddring, föroreningar i vattnet från kolavfall och att den växande infrastrukturen kring industrin kommer att påverka naturen.

LÄS ÄVEN: • Pengar från Världsbanken går till kolkraftverk i Asien

Stora mängder växthusgaser kommer att släppas ut och det unika ekosystemet att hotas, enligt miljöorganisationerna. Dessutom blir området känsligare för klimatförändringarna eftersom mangroveskogen bildar ett skydd mot återkommande cykloner, stormar och andra naturkatastrofer. Miljontals människors levebröd hotas.

Bangladeshs regering menar att modern teknik kommer att minska utsläppen från kraftverket.

– Den så kallade moderna tekniken som Bangladeshs regeringen hänvisar till, kan inte hålla föroreningarna på en minimal nivå. Under de senaste åren har flera fartyg lastade med kol sjunkit i Sundarbans floder och ett oljeutsläpp har redan skett. Istället för att bygga kolkraftverk som är förödande för klimatet, borde Indien och Bangladesh utveckla genuint förnyelsebara energikällor som exempelvis sol och vind och som respekterar miljön och gynnar alla invånare kring Sundarbans, säger Amanda Tas.

Källa: Skydda Skogen