Gå till innehållet

Sydliga kärrsnäppor får försprång i livet

För att rädda den akut hotade sydliga kärrsnäppan driver Birdlife Sverige och Nordens ark ett stort projekt tillsammans. I sommar nås en milstolpe när fler ungar släpps ut i det vilda.

För 100 år sedan fanns det antagligen ungefär 1 000 par sydlig kärrsnäppa på Öland. I dagsläget återstår troligen färre än 40. I ett försök att rädda den lilla vadaren har ett stort projekt dragits igång av Birdlife Sverige och Nordens ark, bekostat av Postkodstiftelden.

Anledningen till minskningen av antalet sydlig kärrsnäppa är att en stor del av äggen blir uppätna av däggdjur och andra fåglar innan kläckning. Även torrlagda strandängar och ett förändrat bete, som missgynnar kärrsnäpporna, bidrar till minskningen.

– Den sydliga kärrsnäppan står på randen till utrotning i Sverige men genom vårt arbete hoppas vi att fler individer ska överleva till vuxen ålder och därmed öka antalet individer i det vilda, säger Dick Liljegren från Nordens Ark som är ansvarig för uppfödningen av sydlig kärrsnäppa.

Dick Liljegren med en sydlig kärrsnäppa i händerna.

Dick Liljegren med en sydlig kärrsnäppa i händerna.

Ungarna får ett försprång i livet

Förutom att jobba med våtmarker på Öland så använder man sig också av en metod (“headstarting”) som går ut på att samla in ägg från fåglarnas bon, låta dessa kläckas och ungarna växa upp i en skyddad miljö, och sedan släppa ut dem i det vilda när de kan flyga. De får helt enkelt ett försprång i livet och på så sätt ökar chansen för att de ska klara sig. Den första tiden, både som ägg och nykläckt, är den farligaste för fåglar. Då brukar 60-90 procent av den sydliga kärrsnäppans ägg och ungar bli offer för rovdjur, drabbas av födobrist eller dåligt väder. Om de istället släpps ut när de kan flyga har de en betydligt bättre chans att klara sig.

Sommaren 2023 släppts 14 ungar ut på Öland och nu är det dags igen. I år kommer 27 ungar släppas ut i det vilda.

– Vi övervakar ungarna några veckor efter att de lämnat utsättningsvoljären, för att säkerställa att de klarar sig. Vi ser att fåglarna snabbt anpassar sig till ett liv i det vilda och även att de uppvisar naturliga beteenden, säger Eleonor Karlsson, från BirdLife Sverige, projektsamordnare.

Källa: Birdlife Sverige

Mer att läsa