Gå till innehållet

Hög vattennivå och stormar drabbar hotad vadare

Sydlig kärrsnäppa. Foto: Erik Hansson

Stormvindar och hög havsnivå har förstört häckningen för den akut hotade underarten sydlig kärrsnäppa i Bottenviken. De senaste tio åren har de drabbats vid flera tillfällen.

Den hårda sydliga vinden gjorde att vattenståndet i norra Bottenviken steg osedvanligt högt, till över en meter över det normala. Det drabbade sjöfåglar och vadare som häckar vid lågt liggande stränder och som därför är extra känsliga mot extrema väder.

Värst effekt fick stormen på den sydliga kärrsnäppan som är akut hotad, men som precis börjat återhämta sig tack vare aktiva naturvårdsåtgärder. I år förstördes antagligen de flesta av den sydliga kärrsnäppans bon i stormarna i Bottenviken, enligt BirdLife Finland.

Även i Sverige är sydlig kärrsnäppa akut hotad och ett åtgärdsprogram har tagits fram för att rädda denna underart till kärrsnäppan.

Andra fågelarter som påverkades av stormen i Finland är bland annat stjärtand, skedand, årta och bläsand.

Vanligtvis sker de största variationerna i havsvattenståndet på senhösten och vintern. Stora vattenståndshöjningar har inte varit så vanliga under vår och försommar tidigare, men sedan vadarfågelstudierna startades 1994 har översvämningar förstört häckningar under våren vid tre tillfällen på senare år; 2009, 2015 och 2019. Under hösten och sensommaren har fåglarna redan fått ut sina ungar och översvämningarna drabbar inte dem lika hårt.

Källor: Yle, Birdlife Finland och Kaleva

Mer att läsa