45 internationella organisationer: Skydda Sveriges skogar

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

45 internationella miljöorganisationer har skickat ett öppet brev till miljö- och klimatminister Åsa Romson för att uppmana henne att skydda de svenska skogarna.

Organisationerna menar att skogsindustrin använder metoder som har ”en enorm inverkan på skogens biologiska mångfald” och att mer än 850 skogsarter är hotade av ”kalhyggena och det plantageliknande skogsbruket” av en av Europas sista stora vildmarker. De skriver också att ”skogsbruket i Sverige kan inte betraktas som hållbart, varken ur ett ekologiskt eller socialt perspektiv”.

Brevet från Environmental Paper Network (EPN) är undertecknat av 45 olika organisationer, däribland Greenpeace och Friends of the Earth.

För att motverka utvecklingen föreslår organsationerna att Sverige omedelbart skyddar alla nyckelbiotoper och gamla skogar, samt stärker skogslagstiftningen, med effektiva sanktioner för destruktiv avverkning.

Environmental Paper Network samlar över 100 organisationer som arbetar för det gemensamma målet att skogs- och pappersindustrin ska bidra till en ”ren, hälsosam, rättvis och hållbar framtid”.

Källa: Supermiljöbloggen och Environmental Paper Network