Gå till innehållet

3 av 4 lavar i Sverige har nu fått svenska namn

Blyertslav (Buellia violaceofusca) vid Stora parnassen. Foto: Rasmus Elleby

Anders Nordin, Göran Thor och Janolof Hermansson har tillsammans med bidrag från många andra, gett svenska namn åt tre fjärdedelar av de lavar som är kända i Sverige. En lista på alla nya namn har publicerats i senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift.

– De senaste typ två åren har vi träffats några dagar per år och diskuterat. Ibland känns namnet klockrent på en gång, ibland kräver det mycket tänk innan vi nått fram, berättar Göran Thor om processen som lett fram till att det nu finns namn på 1638 lavar i Sverige.

Bland några av hans personliga favoriter bland de nya namnen nämner Göran Thor att de återtagit det gamla ordet strecklavar för Xylographa, släktnamnet snyltingar för Clypeococcum, som är parasiter på lavar och att Frutidella fått namnet blådaggingar på grund av sin tunna blåaktig beläggning.

LÄS ÄVEN: • Natursidans guide till lavar – luftens kvalitetsmätare

Namnen har bland annat anpassats till att DNA-teknik hittat mängder av förändringar både på art- och släktesnivå. Blyertslav (Buellia violaceofusca), har till exempel visat sig vara samma art som gammelekslav (Lecanographa amylacea). Båda namnen behålls dock eftersom de båda morferna ser helt olika ut. Andra släkten har splittrats eller slagits ihop.

Gammeleklav (Lecanographa amylacea) i Kapellänget. Foto: Rasmus Elleby

De nya namnen har i möjligaste mån baserats på typiska karaktärer eller ekologiska faktorer och Anders Nordin, Göran Thor och Janolof Hermansson skriver i artikeln i Svensk Botanisk Tidskrift att de “försökt undvika svåruttalade namn och rena fantasinamn”, samt avstått från epitet som “vanlig” och “allmän”.

LÄS ÄVEN: • Blyertslav har aldrig funnits – två lavar var en

Det återstår fortfarande att namnge en fjärdedel av Sveriges lavar och det finns olika skäl till att dessa fortfarande bara har vetenskapliga namn.

– Ibland beror det på att vi vet att det snart kommer stora taxonomiska förändringar och ibland att kunskapsläget om artindelningar fortfarande är oklar, säger Göran Thor.

Så småningom kommer alla de nya svenska namnen att uppdateras på Dyntaxa.se.

Källor: Artdatabanken och artikel i Svensk Botanisk Tidskrift

Läs mer

Mer att läsa