Gå till innehållet

14,5 miljoner kronor till ideella miljöorganisationer

Storslagen fjällmiljö. Foto: Erik Hansson

Storslagen fjällmiljö. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket har utlyst ungefär 14,5 miljoner kronor som kan sökas av ideella miljöorganisationer eller stiftelser som “bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram”.

Bidragen kan ges både till organisationen i stort och till olika projekt, men kraven är att miljöorganisationen har varit verksam i två års tid och har minst 100 medlemmar.

De prioriterade miljömålsområdena för 2016-2017 är följande: begränsad klimatpåverkan, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, samt ett rikt växt- och djurliv.

Sista ansökningsdag är 17 november.

Källa och mer information: Naturvårdsverket

Mer att läsa