Gå till innehållet

Åtminstone en positiv utveckling för den biologiska mångfalden

KRÖNIKA: Mycket  ser mörkt ut när det gäller biologisk mångfald i världen. Men det finns positiva tecken. 

Uttalanden som “vi måste förmedla positiva budskap”, “vi får inte få folk att känna hopplöshet” och “ta alltid upp lösningar på problemen” är vanliga i miljörörelsen och har varit det länge. Jag kan hålla med om det, men jag tror också att vi behöver höra hur jäkla illa det faktiskt ser ut. Det går inte att läsa IPCC-rapporten och fundera över vilken politik som dominerar i Sverige och nästan alla världens länder, utan att känna stark oro. Det går inte att läsa Living Planet Report och fundera över vår omåttliga konsumtion, utan att bli orolig över världens arter och ekosystem.

LÄS ÄVEN: • Guide till insatser för biologisk mångfald

Kraftig ökning av artiklar om biologisk mångfald
Allt fler får dock upp ögonen för vikten av biologisk mångfald – det vill säga artrikedomen och variationen av arter i naturen. Det märks tydligt på det här diagrammet:

Antal artiklar om biologisk mångfald i svensk media 2005-2020. Källa: Retriever

Den visar antal artiklar i Sverige som handlar om biologisk mångfald från 2005 till 2018. Grafen är baserad på sökningar i systemet Retriever som listar både digital media och papperstidningar. Det har som synes skett en rejäl uppryckning de senaste tio åren. FN:s konvention om biologisk mångfald är huvudanledningen till toppen år 2010 och de senaste två åren har det skett en kraftig ökning av medias bevakning av biologisk mångfald.

Det skrevs 2018 dubbelt så många artiklar om biologisk mångfald jämfört med åren 2011-2012 och sedan 2016 har antalet ökat med över 60 procent.

Det är väldigt positivt. Det innebär att fler kommer i kontakt med begreppet och det är en förutsättning för att inse allvaret i situationen.

Ibland kritiseras termen biologisk mångfald för att vara för byråkratiskt och exkluderande, men jag tror att det är ett överskattat problem. De flesta vet att “biologi” har något med naturen att göra och att “mångfald” betyder typ “stort antal”, “variation” eller “många”. Om biologisk mångfald tolkas ungefär som “mycket natur”, så är det tillräckligt nära för att budskapet inte ska gå förlorat. Hur många kan egentligen förklara exakt vad begreppet “klimat” innefattar?

Biologiska mångfaldens dag uppmärksammas i media
Det finns ytterligare ett positivt tecken och det är hur Biologiska mångfaldens dag blir omskrivet i svensk media:


Det var 2017 som det svenska initiativet för att uppmärksamma den 22 maj startades och i fjol skrev svensk media över 360 artiklar om Biologiska mångfaldens dag. Nu är det redan en etablerad naturtemadag med mängder av aktiviteter runt om i landet i samband med den 22 maj. Allt från naturguidningar och artbingo till seminarium och bioblitzar. Läs mer om dagen på Biomfdag.se, se alla hittills inrapporterade aktiviteter på den här Sverige-kartan och rapportera in aktiviteter via det här formuläret.

Mer att läsa