Fler artiklar om: reklam

20 organisationer: Förbjud fossilreklam inom EU

Över 20 europeiska organisationer har lanserat kampanjen ”Ban Fossil Fuel Ads” för att få EU-kommissionen att ta ställning till ett förbud mot reklam och sponsring för fossila bränslen inom EU….

Vag ”miljöreklam” riskerar försvåra omställning

Det har skett en kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring från svenska företag. Konsumentverket är kritiska till att det ofta är väldigt vaga argument och kan komma att göra tillsyn…

Pin It on Pinterest