Gå till innehållet

20 organisationer: Förbjud fossilreklam inom EU

Flygplan. Foto: Marie Gillander

Över 20 europeiska organisationer har lanserat kampanjen “Ban Fossil Fuel Ads” för att få EU-kommissionen att ta ställning till ett förbud mot reklam och sponsring för fossila bränslen inom EU.

Europeiska medborgarinitiativ innebär att EU-kommissionen måste ta upp frågan om det samlas in 1 miljon röster. I det här förslaget vill över 20 organisationer, däribland 350, Actionaid, Greenpeace, Jordens Vänner och New Weather Sweden förbjuda reklam och sponsringavtal från fossilindustrin. Det inkluderar all form av fossil transport, utvinning och produktion och skulle till exempel innebära att det inte längre är tillåtet med reklam för flygresor eller att oljebolag sponsrar sportevenemang.

Fler dödsfall än tobak

Enligt en studie som släpptes nyligen orsakade luftföroreningar från brännandet av fossila bränslen 8,7 miljoner dödsfall enbart under 2018. Det är mer än tobaksindustrin. Greenpeace jämför också ett förbud mot fossilreklam med att vi redan har förbud mot andra skadliga produkter som tobak.

– Det är absurt att vi fortsätter att tillåta reklam från företag som vill fortsätta förbränningen av fossila bränslen, normalisera dess användning och fördröja åtgärder för att hindra klimatkrisen. Vi förväntar oss därför att stödet för ett fossilreklamförbud kommer att växa snabbt, säger Gustav Martner, talesperson i reklam- och marknadsrättsfrågor på Greenpeace.

En sådan utveckling har redan inletts på flera håll. I Amsterdam är det förbjudet med reklam för dieselbilar och lågprisflyg i stadens tunnelbana och diskussioner förs även i Haag, flera städer i Storbritannien, Frankrike och Sverige.

– Det behövs ett beslut på EU-nivå som förbjuder fossil reklam. För att snabbt komma dit behöver städer runtom i Europa gå före och skona sina medborgare från fossil reklam. I höst ligger sådana förslag på bordet i både Stockholm och Göteborg, och vi förväntar oss nu att de tar stafettpinnen och blir internationella föregångare genom att inom kort förbjuda fossil reklam, säger Anna Jonsson, New Weather Institute Sverige.

Vilseledande reklam

Nyligen kom Konsumentverket med en ny rapport som visade att det skett en kraftig ökning av miljöargument i marknadsföring från svenska företag, men att det ofta är väldigt vaga argument som förvirrar konsumenten. Detta anses försvåra omställningen till ett mer hållbart samhälle.

– Den sjunkande kvalitet på kommunikation och den otydlighet som förvirrar konsumenterna riskerar att försvåra omställningen till ett mer hållbart samhälle eftersom vanliga konsumenter inte förstår vad de skall välja eller göra samt blir trötta på generiska budskap. Här finns stort utrymme för förbättring hos företagen och en viktig roll för Konsumentverket och andra berörda myndigheter att spela, skrev SB Insight som genomförde undersökningen på uppdrag av Konsumentverket.

Enbart på Facebook har de fossila bolagen lagt över 80 miljoner kronor på reklam för olja och fossilgas. Bland annat för att framställa fossilgas som “hållbar”.

Skriv under medborgarinitiativet här.

Källor: Ban Fossil Fuel Ads och Greenpeace

Mer att läsa