Fler artiklar om: naturvårdsbränning

Skogsbränder viktiga för biologisk mångfald

En ny avhandling från SLU, som jämfört olika skogsområden, visar att intensiva skogsbränder gynnar den biologiska mångfalden och att naturvårdsbränningar kan ha en liknande funktion om de görs på rätt…

1500 hektar skog i Dalarna blir nya naturreservat

Nästan 1500 hektar natur i Dalarna ska bilda de tre nya naturreservat Rörtjärnskölen, Knittarna och Blocktjärnåsen.  De tre nya naturreservaten ligger väster om ån Fulan i Älvdalens kommun och innehåller både unga och…

Pin It on Pinterest