Fler artiklar om: kväve

Kvävegödsling i jordbruket hotar klimatet

En ny stor studie, publicerad i Nature, kommer fram till att den kraftiga ökningen av kvävegödsling i jordbruket spelar en stor roll i de ökade växthusgasutsläppen. Nivån av växthusgasen dikväveoxid…

Kvävenedfall hindrar nedbrytning av växtmaterial, enligt ny studie

Svampar som utsätts för luftföroreningar blir sämre på att bryta ned växtmaterial i skogen. Detta enligt en ny studie utförd i tempererade skogar som nyligen publicerats i tidskriften Ecology. Överskott…

Bävrar minskar övergödningen och förbättrar ekosystem

Bäverdammar stoppar höga kvävenivåer från att nå sårbara flodmynningar i nordvästra USA, enligt en ny studie. Forskare från University of Rhode Island har upptäckt att vattensamlingar skapade genom bäverns uppdämningar…

Pin It on Pinterest