Kvävegödsling i jordbruket hotar klimatet

Gödsling av jordbruk. Foto: Josephine-v-G – Own work, CC BY-SA 4.0

En ny stor studie, publicerad i Nature, kommer fram till att den kraftiga ökningen av kvävegödsling i jordbruket spelar en stor roll i de ökade växthusgasutsläppen.

Nivån av växthusgasen dikväveoxid (lustgas) i atmosfären har ökat med 20 procent sedan år 1750 och den stora förändringen har skett de senaste 50 åren på grund av mänsklig aktivitet. Det beror till stor del på användningen av kvävegödsling i jordbruket, men också på den stora ökningen av köttkonsumtion i världen.

– Den här nya studien visar på behovet av ett totalt omtänk i hur vi använder och överanvänder kvävegödsling globalt och sätter press på oss att använda mer hållbara metoder för att producera mat, inklusive att minska matsvinnet. De här resultaten understryker vikten och möjligheten att minska kväveutsläppen i hela världen för att minska den värsta påverkan på klimatet, säger en av de ledande forskarna bakom studien, Josep Canadell, vid Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) i Australien.

Dikväveoxid är en långlivad växthusgas som är ungefär 300 gånger kraftigare än koldioxid över en 100-årsperiod. Efter koldioxid och metan är dikväveoxid den största bidragande orsaken till klimatförändringar.

Enligt FN-organet FAO fortsätter användningen av kvävegödsling att öka.

Källor: University of East Anglia, Nature och Carbon Brief