Gå till innehållet

WWF satsar på innovationsfond för rovdjur

Lodjur. Foto: Marie Mattsson

Har du någon idé som du tror kan öka chansen för livskraftiga rovdjursstammar eller minska konflikterna mellan rovdjur och människor? Då kan du söka bidrag från Världsnaturfonden WWF:s nya fond som möjliggjorts tack vare det arv som privatpersonen Sven-Åke Andersson gett till WWF.

I år genomförs en rekordstor jakt på över 500 av Sveriges 2 900 björnar (klassas som “sårbar” i SLU Artdatabankens rödlista). Mer än var sjätte björn i landet ska skjutas. Varje år dödas också mellan 86 och 162 av Sveriges drygt 1 000 lodjur (“sårbar”) i licensjakt och ytterligare ett antal i illegal jakt. För vargen (“starkt hotad”) är den illegala jakten så utbredd att det är den största anledningen till att ​den svenska vargpopulationen minskat i antal under de senaste fyra–fem åren, enligt forskare från SLU.

Samtidigt sker årligen ungefär 150 angrepp mot tamdjur av rovdjur enligt Viltskadestatistik. 97 procent av alla dödade, skadade eller saknade tamdjur är får.

Sammanlagt attackerades 538 får 2020. Det kan jämföras med att det sommaren 2018 fanns 587 000 får i Sverige. Ungefär 0,1 procent av dessa attackeras av lodjur, varg, björn eller örn.

Dessa attacker och vargar som rör sig i närheten av våra bostäder får dock väldigt stor uppmärksamhet i media, som ofta använder sig av hotfulla rubriker med fokus på rovdjuren som problem, enligt en finsk studie.

Bidrag för att förbättra samexistens

Mot denna bakgrunden lanserar Världsnaturfornden WWF ett nytt rovdjursprogram.

– Rovdjur är en del av den svenska naturens biologiska mångfald. WWFs mål är att vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar och en förvaltning av vilda djur som utgår ifrån en ekosystembaserad grundsyn, där både människor och djur respekteras. En gynnsam bevarandestatus för varje rovdjur är ett minimikrav, skriver WWF.

Programmet har möjliggjorts med det arv som privatpersonen Sven-Åke Andersson gett till WWF och som ska ha fokus på att stärka bevarandet av stora rovdjur i Sverige och internationellt. Det går nu att söka bidrag till projekt med syfte att “främja samexistensen mellan människor och rovdjur”. Som exempel på vad de kan innebära nämner WWF ny teknik som främjar tillsynsarbete eller inventering, eller “förvaltningsåtgärder som minskar rovdjursangrepp på tamboskap, tamren eller jakthund”.

– Vi tror att det finns många goda idéer ute i landet, bland de som lever nära rovdjuren. Det allra bästa är att stärka samexistensen och få till en starkare stam av dessa rovdjur tillsammans med de som lever närmast dem, säger Sandra Jönsson, rovdjursexpert på WWF.

Sista ansökningsdag är den 24 september 2021. Beviljade bidrag delas ut hösten 2021 och ansökningar och frågor skickas till: svenskarovdjur@wwf.se. Projekten kan vara 1-3 år långa och omfatta upp till 300 000 kronor per år.

Läs även

Ökat intresse för effektiva rovdjursstängsel
• Ny studie om hur medias rapportering om varg ändrats
• Vargen: vårt omtyckta rovdjur
• Nytt nordiskt samarbete för livskraftig vargstam
• Så agerar en vild varg när människor kommer nära

Källa: WWF

Mer att läsa