Gå till innehållet

WWF: Nästan inga länder gör tillräckligt för att skydda biologisk mångfald

Jaguar. Foto: Edwin Giesbers, naturepl.com, WWF

Jaguar. Foto: Edwin Giesbers, naturepl.com, WWF

95 procent av världens länder gör inte tillräckligt för att uppnå målen om biologisk mångfald 2020, trots att 58 procent av världens ryggradsdjur förlorats sedan 1970. Denna kritik levereras av WWF efter att världens länder under två veckor förhandlat om konventionen om biologisk mångfald (CBD) i Mexiko.

Det är bara fyra år till att Nagoyamålen och i korthet ser det inte så ljust ut enligt WWF. Nio av tio länder ligger markant efter i både ambitioner och åtgärder enligt en analys från WWF, Conservation International, Nature Conservancy, RSPB och Birdlife. Om inte ambitionerna höjs kommer två av tre ryggradsdjur ha försvunnit mellan 1970 och 2020.

LÄS ÄVEN: • Enormt värde i att bibehålla biologisk mångfald i skogar

Även Sverige har en del att arbeta med här enligt Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på Världsnaturfonden WWF, som var på plats vid mötet:

– Sverige har länge drivit frågan om biologisk mångfald på den internationella arenan. Det är glädjande att miljöministern var på plats för att diskutera hur biologisk mångfald kan integreras i sektorernas vardagsarbete. Nu hoppas vi se insikten om den biologiska mångfaldens betydelse återspeglas i regeringens arbete på hemmaplan med frågor som nationella skogsprogram, livsmedelsstrategi och marin planering, säger Lovisa Hagberg.

LÄS ÄVEN: • Mindre sjukdomar i artrika barrskogar

Hon menar också att världens länder måste lägga in en betydligt högre växel om vi ska kunna vända den här trenden.
– Friska ekosystem är en grundförutsättning för mänsklig utveckling och välbefinnande, säger Lovisa Hagberg.

Allt var inte negativt under mötet. Länderna kom överens om att frågan om biologisk mångfald skulle integreras i jord- och skogsbruk, fiske och turism. WWF menar också att det gjordes framsteg för att skydda pollinatörer som bin, fjärilar och fladdermöss, samt för att “hindra olaglig skogsavverkning och för att öka produktiviteten i jordbruket på ett hållbart sätt”.

Nu behöver världens länder gå från ord till handling.

– Det fungerar inte längre att behandla biologisk mångfald som ”bara” en miljöfråga. Biologisk mångfald handlar om livet, och berör alla aspekter av vår tillvaro, skriver WWF i ett uttalande.

Källa: WWF

Mer att läsa