Fler artiklar om: biologisk mångfald

Skogstjärnar med brunt vatten är en miljö där gubbslem trivs. Foto: Marie Mattsson

Nominera skogshjälte och naturvårdare till naturpris

Under våren kommer två naturpriser utannonseras. Naturskyddsföreningen skogspris och Artdatabankens naturvårdspris. Båda vill lyfta insatser för att gynna den biologiska mångfalden. ArtDatabankens naturvårdspris delas ut den 5 april och ska gå till ”person, organisation…

Familjen Hallmén letar vattengråsuggor.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj – en internationell dag för världens arter

Utarmandet av den biologiska mångfalden är en av vår tids viktigaste frågor och den förtjänar mycket mer uppmärksamhet. Det vill vi ändra på den 22 maj  – den internationella dagen för biologisk mångfald….

Död ved – en viktig faktor för biologisk mångfald i skog. Foto: Marie Mattsson http://mariemattsson.se/

Prisbelönt biolog: Halva planetens natur måste skyddas

50 procent av jordens natur måste skyddas, menar den kända amerikanska biologen EO Wilson, som två gånger vunnit den prestigefulla journalistutmärkelsen pulitzerpriset och som skrivit boken ”Half Earth: Our Planet’s…

Palawan beach (800x600)

41 350 hektar unik natur skyddad i Filippinerna

Filippinerna har nyligen skyddat 41 350 hektar unik och hotad natur på ön Palawan, området kallas för “Cleopatra’s Needle Critical Habitat”. Det består främst av orörd regnskog med många unika och hotade…

Humla. Foto: Erik Hansson

Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

Att den biologiska mångfalden är en viktig fråga konstateras gång på gång. Men det är inte bara i avlägsna naturområden eller orörda urskogar som biologisk mångfald har betydelse. Minst lika…

Perus natur. Foto: Tencho, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14727468

”Revolutionerande” teknik ska kartlägga hela planetens biologiska mångfald

Genom att mäta kemiska signaler från träd har en grupp forskare lyckats se vilka områden som har stor biologisk mångfald i Peru. Nu hoppas forskarna att nästa steg är att använda samma teknik…

Här sänks granarna ned i havet för att bilda lekområden för fiskar. Foto: WWF

Låt din julgran gynna biologisk mångfald i haven

Sportfiskarna anordnar ett projekt som gör att din julgran kan gynna livet under ytan. Projektet görs på flera håll i landet, bland annat på fredag och lördag den 13 och 14 januari…

Jaguar. Foto: Edwin Giesbers,  naturepl.com, WWF

WWF: Nästan inga länder gör tillräckligt för att skydda biologisk mångfald

95 procent av världens länder gör inte tillräckligt för att uppnå målen om biologisk mångfald 2020, trots att 58 procent av världens ryggradsdjur förlorats sedan 1970. Denna kritik levereras av WWF…

Granskog med lavar. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Enormt värde i att bibehålla biologisk mångfald i skogar

Att bibehålla den biologiska mångfalden i världens skogar kan, enligt en ny global studie från över 80 forskare, vara värt flera biljoner(!) kronor (tusentals miljarder) per år för världens kommersiella skogsbruk. När den…

Golfbana. Foto: Angel Aroca Escámez - Own work, CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22072495

Åtgärder för att öka biologisk mångfald vid golfbana

Ellinge golfbana utanför Eslöv i Skåne ska få ökad biologisk mångfald. En naturkonsult kom tillsammans med personal, medlemmar och kommunen fram till en rad åtgärder som både ska göra golfbanan…

Det kommer troligen finnas gott om bostäder för fåglar med tanke på alla aktiva hackspettar i området, men fågelholkar är alltid ett välkommet tillskott. Foto: Erik Hansson

Finland ska registrera en miljon fågelholkar – ont om boplatser i modernt skogsbruk

I Finland råder det stor brist på bostäder åt fåglarna eftersom det finns allt färre gamla träd kvar i skogarna med naturliga bohål. Därför inleddes nyligen kampanjen ”En miljon fågelholkar”….

biodiv

Biodiversitetsdagen 22 maj – ska öka intresset för naturen

Den 22 maj är det biodiversitetsdagen i hela världen, instiftad av FN. Nu har SOF Birdlife tillsammans med två företag inlett en satsning på att få ut fler skolklasser i…

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

Nytt skogspris uppmärksammar insatser för biologisk mångfald

Naturskyddsföreningen instiftar det nya skogspriset eftersom de vill ”lyfta fram goda exempel på insatser för skogens biologiska mångfald” och uppmärksamma markägare som är ”engagerade naturvårdare”. – Det behövs en rejäl översyn…

Rödräv nära område med fjällrävar i Härjedalen. Foto: Erik Hansson

Exempel på jakt som ska bevara biologisk mångfald

Vi skrev nyligen om den stora samlingsrapporten om hur viktiga stora rovdjur är för ekosystem och att det är tveksamt om mänsklig jakt kan ersätta rovdjuren.  Runt om i världen…

En liten älv i Norrbotten med en lämnad kantzon. Foto Lena Gustafsson

Viktigt att spara tillräckligt med strandskog för att bevara biologisk mångfald

I en ny rapport från SLU har forskare kommit fram till att det är väldigt viktigt för den biologiska mångfalden att vid skogsavverkning lämna en kantzon av skog längs vattenskog….