Gå till innehållet

WWF ger Sverige bottenbetyg för bristande skydd av Östersjön

Wwf
Östersjön. Foto: Erik Hansson

Östersjön. Foto: Erik Hansson

År 2020 ska Östersjöländerna enligt en överenskommelse skydda 10 procent av Östersjön. I en ny rapport från WWF beskrivs att det är en lång bit kvar och att Sverige får bottenbetyg för sin insats. 

I Sverige skyddas enbart 6,6 procent av vår del av Östersjön och det befintliga skyddet är inte tillräckligt effektivt, menar WWF i rapporten. Bland annat är de ojämnt spridda och väldigt få av områdena har restriktioner för fisket.

LÄS ÄVEN: • Ny undervattensfilm visar katastrofalt läge längs Skånes östkust

– Vi är inne i ett kritiskt läge där Sverige måste lägga i en högre växel för att nå målet om att skydda minst 10 procent av havsmiljön. Och det är avgörande att det inte enbart är ett skydd på papperet, säger Mattias Rust, enhetschef för vatten på Världsnaturfonden WWF.

Sverige får bra betyg jämfört med många Östersjöländer, men det är fortfarande en bra bit kvar och när det gäller skyddade områden får Sverige bottenbetyg.

Samtliga länder i rapporten får underkänt. Sverige har en bra bit kvar till godkänt och när det gäller skyddade områden får Sverige bottenbetyg.

I rapporten “Scorecard 2016 –Marine Protected Areas in the Baltic Sea” rankas Östersjöländerna i fyra kriterier beroende på hur väl de skyddar Östersjön. WWF menar att det inte heller räcker att enbart peka ut områden som ska skyddas – det måste också finnas effektiva skötselplaner, som dessutom efterföljs och kontrolleras. 

LÄS ÄVEN: • Ny rapport: ”Alarmerande” mycket bottendöd i Östersjön

WWF har dessutom låtit göra en SIFO-undersökning som visar att en majoritet av svenskarna tror att våra hav mår dåligt och att vi gör för lite för att skydda dem. Något som naturorganisationen bekräftar.

– Rapporten tyder på att detta tyvärr stämmer. Regeringen verkar inte inse att havsskydd är mycket mer än en miljöfråga. En god havsmiljö är grundläggande för god ekonomi. Nuvarande låga skydd leder helt enkelt till dålig samhällsekonomi, säger Mattias Rust på WWF.

– För att förbättra skyddet av Östersjön måste den svenska regeringen satsa mer resurser på att nå minst 10 procent effektivt skydd. Dessutom vill vi att regeringen ska säkerställa att beslut som rör Östersjön, oavsett om det rör sjöfart, fiske eller jordbruk, ska tas med hänsyn till ekosystemens behov. Hållbara ekosystem är ett måste för en hållbar framtid, skriver WWF i ett pressmeddelande.

Källa: WWF

Mer att läsa