Gå till innehållet

Visenter ska testas i svenska skogar

En skog i Västmanland blir först ut med att testa visenternas effekter på det svenska skogslandskapet.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och stiftelsen Skogssällskapet som ska inleda en förstudie om visenter i skogar.

– Skogssällskapet vill uppmuntra till en varierad skogsskötsel och förvaltning av den svenska skogen, och stora gräsätare som visenter skulle kunna bidra till ökad biologisk mångfald. Nu vill vi undersöka om visenterna kan samexistera med natur, allmänhet och markägare, säger Harald Nylinder, affärsområdeschef för Skogssällskapets egna skogar och initiativtagare till projektet.

Försöken ska göras på den 1 100 hektar stora skogsfastigheten Svanå norr om Västerås i närheten av visenternas ursprungliga utbredningsområde i Mellansverige. Fastigheten, som ägs av Skogssällskapet, och ligger i ett område med stora sammanhängande skogar och relativt långt från högtrafikerade vägar. Härnäst inleds en dialog med markgrannar och andra intressegrupper, berättar Harald Nylinder.

– Fram till mitten av 1900-talet fyllde våra skogsbetande kor de funktioner som vilda visenter och uroxar tidigare gjort, genom att de betade gräs och örter i skogen. I dag har vi problem med igenväxning eftersom de stora gräsätarna saknas i skogslandskapet. Visenten är Europas bisonoxe. De är stora gräsätare som funnits i Sverige längre tillbaka i tiden och som skulle kunna göra stor nytta för naturvården, berättar Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Förstudien påbörjas under våren 2023 och beräknas bli färdig redan samma år. Beroende på resultatet “kan nästa steg bli en ansökan till Naturvårdsverket om att återintroducera frilevande visenter”, skriver Skogssällskapet.

Kritiker till att återinföra visenter jämför ofta med vildsvin och de stora skador som vildsvinen kan orsaka i trädgårdar och i jordbruket, men visenter har en helt annan fortplantningstakt. Den blir inte könsmogen förrän vid tre års ålder och får oftast bara en kalv per år. Det kan jämföras med vildsvin som blir könsmogen vid 1,5 år, kan få 3-8 kultingar per kull och upp till två kullar per år.

Läs även

Visenternas återkomst i Europa fortsätter
• Vilda visenter i Sverige – är det eftersträvansvärt?
• Positiv utveckling för världens bisonoxar och visenter
• Fler artiklar om visenter

Källa: Skogssällskapet

Mer att läsa