Gå till innehållet

Visenternas återkomst i Europa fortsätter

Den senaste tiden har visenter placerats ut på flera platser i Europa och fördelarna för naturen anses vara många.

Visenter har i en tidigare studie pekats ut som en nyckelart för att återställa naturen. De betar gräs, buskar, skrapar bark från träd, skapar sandblottor när de rullar sig på marken, deras spillning är hem till åtskilliga nedbrytare och fåglar plockar deras päls till sina bon. Deras närvaro gynnar en lång rad andra arter och när de dör i naturen blir de föda åt ytterligare andra djurarter.

Det är en av anledningarna till att man återinförde visenter i Danmark 2021 i ett inhägnat område på 5 gånger 8 km:
– Visenterna kommer att äta gräs som kronhjortarna inte äter och de kommer också att avbarka träden och vandra mer. De kommer att hålla landskapet öppet, göra naturområdet mer varierat och kunna hålla fler arter. Utan dem blir det bara en tät skog, säger Jacob Palsgaard Andersen, skogsmästare och vice ordförande för en stiftelse som sköter naturreservatet Lille Vildmose i Danmark, till Mongabay.

Snabb utrotning av tidigare nyckelart

Förr vandrade det visenter i stora delar av Europa, även i Sverige, men de senaste 500 åren utrotades de från hela Europa av mänskligheten. Till slut återfanns visenter bara i fångenskap och det är från dessa individer som de nu återigen börjat få tillgång till sina forna områden. Från att vara utrotad i början på 1900-talet har återintroduceringar lett till att det fanns över 7 000 visenter i det vilda i Europa år 2021.

Det är många europeiska länder som insett visenternas storhet och återintroducerat dem. Förutom Danmark, har de också bland annat återvänt till Nederländerna, Bulgarien, Ryssland, Belarus, Polen, Rumänien och så sent som hösten 2022 föddes det för första gången på 6 000 år en vild visentkalv i Storbritannien.

Vid många tillfällen är det visenter från svenska djurparker som skickats till andra platser i Europa för att skapa vilda populationer. Senast i november 2022 skickades sex visenter från Eriksberg i Blekinge till Rumänien.

– Målet är att med hjälp av uppfödda visenter i fångenskap stärka de vilda populationerna i Europa. Det vill säga, att sprida deras viktiga gener, berättar Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Hotel & Nature Reserve och ordförande i EBCC Skandinavien, European Bison Conservation Center.

Det har höjts röster för att visenter borde få återvända även till Sverige i det vilda, men än så länge har bara visenter i fångenskap i Sverige släppts fria i andra länder.

Källor: Eriksberg och Ark

Mer att läsa