Gå till innehållet

Vindkraftpark byggdes i område med mycket rovfåglar – nu en “katastrof”

Pilgrimsfalk. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Pilgrimsfalk – en av arterna som dödats av vindkraftverken i området. Foto: Zsombor Károlyi 

Skånes ornitologiska förening varnade för att vindkraftparken skulle drabba områdets många rovfåglar, men de 13 vindkraftverken byggdes trots det. Nu, efter bara ett år, har minst elva rovfåglar slagits ihjäl av rotorbladen. “En katastrof”, säger föreningen till SVT.

Vindkraftparken i området mellan Västraby och Rögle ansågs av konsultföretaget Sweco bara i “ringa omfattning” komma att påverka fågellivet. Länsstyrelsen ansåg inte heller att risken för fågeldöd var så stor att den motiverade ett nej. Skånes ornitologiska förening och Kullabygdens Ornitologiska Förening bestred däremot uppgifterna och menade att området är populärt för rovfåglar, men ingen hänsyn togs till fågelföreningarnas protester.

I februari 2016 var vindkraftparken igång och sedan dess har det hittats elva döda rovfåglar vid de 13 vindkraftverken. På bara ett år har tre havsörnar (“nära hotad”), fyra ormvråkar, en tornfalk, två röda glador och en pilgrimsfalk (“nära hotad”) dödats av vindkraftverken. Dessutom tillkommer “ett ej känt mörkertal samt ett okänt antal vanligare fåglar”, skriver Skånes Ornitologiska Förening i ett yttrande.

Den fjärde ormvråken hittades när SVT följde med Karl-Erik Söderqvist, Skånes ornitologiska förening, till platsen. Han menar att antalet döda fåglar kommer fortsätta stiga år efter år och att “man kan tala om en katastrof”.

Vindkraftparken ägs av de två energibolagen Vardar Vind och Västraby gård energi och de säger sig ha blivit överrumplade av det höga antalet döda rovfåglar.

– Vi räknade med en viss fågeldöd men inte i den här omfattningen. Vi är mycket bekymrade och diskuterar nu med miljöförvaltningen i Helsingborg och ornitologisk expertis för att hitta metoder som kan minska omfattningen, säger Pavel Sensky, kontaktperson för Västraby gård energi, till SVT.

Skånes Ornitologiska Förening har skickat en lista med förslag på åtgärder:
• Förbud mot farmade gräsänder nära vindkraftverken eftersom det attraherar rovfåglar till området.
• Vindkraftverken bör stängas av vid slåtter av vall eller annan bearbetning av åkermarken nära vindkraftverken eftersom det lockar till sig främst glador och ormvråkar som letar mat på åkrarna.
• Fortsatt inventering av området hela året fram till 2021 för att få tillräcklig kunskap.
• Fortsatt öppen dialog med företrädarna för vindkraftsbolagen och med inventerarna i området.

Källor: Skånes Ornitologiska Förening och SVT

Mer att läsa