Gå till innehållet

Vilka länder är bäst på att skydda stora vilda djur och vad beror det på?

Lejonhona i nationalreservatet Masai Mara i Kenya. Foto: Maths Nilsson

Botswana är bäst i världen på att skydda stora vilda djur. Det har en grupp forskare vid universitetet i Pretoria, Sydafrika kommit fram till. Många rika länder får bra betyg, men det gäller inte exempelvis Danmark, Australien och Storbritannien. Dessutom får Norge (och indirekt Sverige) sig en känga i studien.

Forskarna valde att studera köttätare som väger minst 15 kilogram, vilket motsvarar ungefär djur som är större än rävar, samt växtätare på minst 100 kg (vildsvin och större).

– Vi valde stora djur eftersom de är speciellt värdefulla för ekonomiska, ekologiska och samhällsmässiga faktorer och är utmanande och dyra att bevara, skriver forskarna i sin slutsats.

152 länder undersöktes och ett bevarandeindex skapades baserat på tre faktorer: hur stor del av landet djuret finns i, hur stor andel av de stora djuren som är skyddade och hur stor andel av landets bruttonationalprodukt som går till bevarandearbete.

Det visade sig att ju högre ekonomiskt värde de stora vilda djuren hade i länderna desto bättre bevarandeindex. Naturturismen i östra, centrala och södra Afrika, med Botswana i topp, dominerade därför listan över länder med bäst prestationer. Här har de vilda djuren ett så stort värde för befolkningen att det anses viktigt att skydda dem.

Även Amerika, Kanada och Skandinavien, förutom Danmark, fick höga betyg, men forskarna poängterar att deras modell ger Norge, och troligen även Sverige, höga betyg trots att bevarandearbetet till viss del är tveksamt:
– Vargarnas utbredning i Europas bäst presterande land, Norge, är mindre än vad som står i IUCN:s rödlista och det ekonomiska stödet för rovdjursbevarande i Norge inkluderar troligen pengar som används för att hålla rovdjurspopulationen så låg som möjligt, vilket knappast kan ses som bevarande

Studien visade också att 25 procent av länderna i Asien och 21 procent av Europas länder identifierades som kraftigt underpresterande i frågan om att skydda stora djur.

Målet med studien är att visa vilka insatser som behövs för att bli bättre på bevarande.

Källor: Science Direct och Economist

Mer att läsa