Gå till innehållet

Veronikanätfjärilen kan vara utdöd i Sverige

Veronikanätfjäril

Veronikanätfjäril. Foto: By Zeynel CebeciOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

Sveriges mest sällsynta dagfjäril, veronikanätfjäril, kan nu vara utdöd i landet. Efter att ha minskat i antal under tio års tid hittades inte ett enda exemplar i landet under 2019.

Det meddelar länsstyrelsen i Västmanland som har hand om ett av endast två områden i hela Sverige där fjärilen hittats de senaste åren. Inte heller på platsen i östra Småland kunde veronikanätfjärilen hittas vid årets inventeringar.

− Än har vi inte gett upp hoppet. Det kan finnas fjärilar kvar som vi missade i årets inventering. Vi kommer att arbeta på även nästa år med både åtgärder tillsammans med berörda markägare och inventeringar och hoppas att det inte är försent, säger Karin Sandberg, biolog på Länsstyrelsen i Västmanland.

Anledningen till att fjärilen nu kan ha dött ut i Sverige är enligt länsstyrelsen “ett allt mer rationaliserat landskap, med storskaliga brukningsmetoder och monokulturer”. Dessutom kan vädret under sommaren haft inverkan. Kombinationen av torra och varma somrar som varvas med kalla, blåsiga och solfattiga år har inte gynnat arten.

Om det skulle hittas fler exemplar av veronikanätfjärilen i landet så är det fortfarande stor risk för utdöende. Den behöver skogsgläntor, blomrika vägkanter och betesmarker nära skogar för att klara sig. Något som det finns allt mindre av i Sverige.

Veronikanätfjäril är mycket lik den något ljusare skogsnätfjärilen och den något mörkare sotnätfjäril. Det krävs erfarenhet eller bra bilder för att se skillnad på dem.

Källa: Länsstyrelsen i Västmanland

Mer att läsa