Gå till innehållet

Vattenlevande predatorer har stor inverkan på växthusgaser

Vi har tidigare skrivit om forskning som visar hur viktiga rovdjur är för ekosystem och förklarat vad kaskadeffekt är för något. Nu har ett nytt forskningsresultat publicerats som visar att toppredatorer är viktiga för att minska utsläppet av växthusgaser.

Tjurhaj. Foto: Albert Kok via Wikimedia

Tjurhaj. Foto: Albert Kok via Wikimedia

Trisha Atwood vid British Columbia-universitetet i Vancouver och hennes team testade att i begränsade våtmarker, sjöar och små vattendrag plocka bort toppredatorerna. Försöken utfördes i Kanada och Costa Rica och mätte förruttnelsen och koldioxidutsläppen i områdena. Det visade sig att utsläppen ökade mer än tiofalt efter att rovdjuren flyttats.

Enligt Trisha Atwood kan påverkan på den globala uppvärmningen vara lika stora som skogsskövlingen, vilket tros stå för 15 procent av de människoorsakade utsläppen.

Det är dock inte helt givet att utsläppen alltid ökar i alla ekosystem när toppredatorer avlägsnas, men forskningen visar att om exempelvis hajar minskar i våra hav eller alla foreller i en damm fångas så kan det ha stor inverkan på ekosystemets växthusgasutsläpp.

Forskning från i höstas visade att havsuttrar har liknande inverkan på Nordamerikas kustlinje.

 

Källa: New Scientist

Mer att läsa