Gå till innehållet

Våtmarker lagrar ännu mer kol när havsnivån höjs

Mangrovedelta i Nya Zeeland. Foto: Erik Hansson

Att våtmarker är en bra hjälp mot klimatförändringar på en lång rad sätt är välkänt. Nu visar en ny studie som publicerats i Nature att vissa våtmarker dessutom lagrar ännu mer kol i marken när de utsätts för havsnivåhöjning. Åtminstone om de ges tillräckligt utrymme.

Faktum är att våtmarker lagrar kol effektivare än något annat naturligt ekosystem. I den nya studien har forskarna undersökt 345 våtmarker längs kusterna runt om i världen, exempelvis träsk, mangroveskogar och sjögräsängar. De granskade hur våtmarkerna lagrat kol de senaste 6 000 åren och jämförde med havsnivåerna.

LÄS ÄVEN: • Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

Det var inte frågan om någon marginell höjning. Vid havsnivåhöjningar ökade kollagringen 1,7-3,7 gånger i de översta 20 centimeterna och något djupare, 50-100 cm ner, var lagringen 4,9-9,1 gånger högre. Ju högre vattnet stiger, desto mer kol lagras under vattenytan. Men våtmarkerna får inte drunkna helt eller försvinna i allt för kraftiga havsnivåökningar.

Det krävs också att våtmarkerna ges utrymme att expandera inåt landet. Det är i dessa våtmarker som den stora kollagringen märktes av. Våtmarker som är inträngda av exempelvis städer visade inte alls förmåga att lagra kol. Det krävs med andra ord en ökad hänsyn till våtmarker på många håll i världen.

LÄS ÄVEN: • Våtmarker kan spara miljardbelopp vid översvämningar

– Att bevara våtmarker längs kusten är nödvändigt för att de ska spela en roll i kollagringen och hindra klimatförändringarna, säger huvudförfattaren Kerrylee Rogers vid University of Wollongong i Australien till Science Daily.

Om de salta våtmarkerna längs södra Afrika, Australien, Kina och Sydamerika reagerar som de andra platserna i studien, kan det motsvara kollagringen av 5 miljoner ton atmosfäriskt kol årligen. Eller att ta bort mer än en miljon bilar från vägarna.

Källor: “Wetland carbon storage controlled by millennial-scale variation in relative sea-level rise” och Science Daily

Mer att läsa