Våtmarker får fortsatt finansiering

Våtmark. Foto: Erik Hansson

Stödet för att återställa och anlägga våtmarker får en fortsättning även under nuvarande regering. Det meddelar miljö- och klimatministern Romina Pourmokhtari (L) enligt SVT.

Behovet av våtmarker är stort. Bara de senaste 100 åren har Sverige förlorat nästan en fjärdedel av våtmarksarealen och i södra Sverige är det betydligt mer än så. Våtmarker ger stora fördelar för biologisk mångfald, vattenhushållning och minskad övergödning. Det minskar också klimatutsläppen kraftigt enligt nya beräkningar som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

De senaste åren har det satsat en hel del på att återskapa våtmarker. 2019 stoppade förvisso partierna som nu sitter i regeringen en större satsning på våtmarker men därefter har den tidigare regeringen fått igenom 350 miljoner 2021 och 325 miljoner 2022 till våtmarksprojekt. Det har gett resultat. 2019 skapades 5 500 hektar våtmarker, 2020 över 6 200 hektar och i fjol hela 22 000 hektar.

Den nya regeringen satsar sammanlagt 300 miljoner kronor i budgeten 2023 för att återställa och anlägga våtmarker 2023 och därefter utlovas stödet bli permanent på 200 miljoner per år.

LÄS ÄVEN:
Sjöfåglar kan enkelt hjälpas med häckningsplatser
Stor klimatnytta med återskapade våtmarker
Ny studie: Återskapande av våtmarker fungerar
Flera små våtmarker effektivare än en stor
• Våtmark kan skapas genom att fylla igen gamla skogsdiken
• Utdikad våtmark lika stor klimatbov som vägtrafiken

Källa: SVT Nyheter