Gå till innehållet

Våtmark och bäck skyddas – blir nya naturreservat

Ljungpipare – en av många fågelarter som lever på Lomsmuren. Foto: Erik Hansson

Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att den fågelrika våtmarken Lomsmuren och Kolarsjöbäcken med tillhörande naturskogar ska skyddas. Sammanlagt 877 hektar får därmed skydd.

Det 756 hektar stora området Lomsmuren ligger någon mil sydväst om Gävle och beskrivs som “ett stort oexploaterat och hydrologiskt intakt komplex av högmossar och kärr med få motsvarigheter i länet”. Den har pekats ut som en av Sveriges mest skyddsvärda myrar och en av de bästa fågelmyrarna i länet. Dessutom finns orkidén mossnycklar och ett mindre bestånd av den färgglada varglaven.

Området är lättåtkomligt från anslutande vägar och “erbjuder fina förutsättningar för vandring, fågelskådning och friluftsliv i obanad terräng”, enligt länsstyrelsen.

Flodpärlmussla. Foto: I, Boldie, CC BY-SA 3.0

Kolarsjöbäcken med intilliggande naturskogar bildar ett 121 hektar stort nytt naturreservat nordväst om Los. Vattendraget anses vara länets viktigaste plats för den starkt hotade flodpärlmusslan. I bäcken har föryngring konstaterats och här finns också öring – en förutsättning för flodpärlmusslans larver, som lever på lax eller öring.

Intill bäcken ligger en gammal naturskog med tallar som är över 300 år gammal. I en sluttning finns minst fem källor där det växer källmossa och fjälldunört.

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg

Mer att läsa