Gå till innehållet

Världens hotade arter kräver riktade insatser

Svart styltlöpare. Foto: SGalla32Own work, CC BY-SA 4.0, Link

De viktigaste åtgärderna för att rädda världens arter är att skydda och återskapa ekosystem, men enligt en ny studie räcker inte det. Mer än varannan art kräver dessutom anpassade åtgärder för att räddas.

Förutom en klimatkris pågår även en artutrotningskris. Över 40 000 arter är i dagsläget hotade enligt de genomgångar som gjorts av Internationella naturvårdsunionen IUCN. Baserat på dessa data beräknas sammanlagt ungefär en miljon arter vara utrotningshotade i världen just nu enligt en studie från 2019. Sedan dess har läget inte blivit bättre.

Världens länder diskuterar just nu ett Global Biodiversity Framework med olika övergripande mål för att rädda den biologiska mångfalden. Enligt en ny studie är dessa allmänna insatser förvisso till stor hjälp, att skydda ekosystem är exempelvis den absolut viktigaste åtgärden för världens rödlistade arter (mer eller mindre hotade) – hela 95 procent av dem gynnas av det. Men de generella åtgärderna räcker inte.

57 procent av världens rödlistade arter eller i snitt 54 arter per land behöver riktade insatser utöver det bredare arbetet med att minska hoten från exempelvis föroreningar, överexploatering (t ex överfiske), invasiva arter och klimatförändringar. I vissa länder, så som Kina, Indonesien och Australien är över 400 arter i behov av riktade åtgärder, exempelvis uppfödning och utplacering, flytt av individer mellan olika områden, vaccination mot sjukdomar eller andra artspecifika arbeten.

– Den här forskningen visar att vi inte kan hindra arter från att dö ut bara genom att skydda vissa områden och ta itu med viktiga hot: vissa arter behövde särskilda insatser för att återhämta sig. Det är därför viktigt att regeringarna antar specifika och mätbara mål för bevarandet av arter och ett tydligt åtagande att genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål, säger Stuart Butchart, chefforskare på BirdLife International och medförfattare till studien.

Bland de arter som kräver riktade insatser hittas till exempel 238 växter som enbart finns på Hawaii med färre än 50 individer kvar i världen. Ett annat specifikt exempel som tas upp är svart styltlöpare som bara finns på Nya Zeeland och som kräver uppfödning i fångenskap följt av utsläpp i lämpliga livsmiljöer, samt insatser för att minska predation och förbättra livsmiljöerna.

Källor: Newcastle University och Frontiers in Ecology and the Environment

Mer att läsa