Gå till innehållet

Världens hajfiskeindustri använder delfiner och sälar som beten

Öresvin/flasknosdelfin. Foto: NASA – http://mediaarchive.ksc.nasa.gov/detail.cfm?mediaid=21807, Public Domain, Länk

I årtionden har det internationella hajfisket i 33 länder även tagit upp delfiner, sälar och andra marina däggdjur. Dessa arter används sedan som bete i hajfisket. Metoden tog fart i samband med att priset på hajfenor steg kraftigt i slutet av 90-talet och detta fiske sker i sådan utsträckning att det börjar hota flera av dessa marina däggdjurs överlevnad. 

I en ny studie, som publicerats i Frontiers in Marine Science, har forskare dokumenterat det medvetna fångandet av små valar och marina däggdjur för att framför allt användas som hajbeten. Det är en utbredd metod som är spridd i 33 länder, framför allt i Latinamerika och Asien, men även i Medelhavet. Efterfrågan och priset på hajfenor är så högt att fiskare bland annat byggt specialiserade fällor för att fånga och döda delfiner.

LÄS ÄVEN: • Hundratusentals svenskar har ätit hajfenssoppa

Det är svårt att veta exakt hur stort detta fiske är, men forskarna, som gått igenom 145 forskningsrapporter, böcker, artiklar och myndighetsrapporter, menar att det är ett underskattat problem. Forskarna kunde bland annat konstatera att elva marina däggdjur, som antingen listas som sårbara, starkt hotade eller akut hotade av Internationella Naturvårdsunionen IUCN, fiskas på detta sätt.

Med tanke på att det i en studie från 2013 beräknas dödas 63-273 miljoner hajar per år så är även fisket efter beten till hajfisket ett oroväckande okänt problem, enligt forskarna.

LÄS ÄVEN: • Majoritet av hajfenor som säljs öppet kommer från hotade arter

För att vända utvecklingen hoppas forskarna att deras rapport ska leda till hårdare kontroller av världens fiskeindustrier, ett förbud mot fiske på marina däggdjur och att andra forskare på dessa arter är mer vaksamma över vad som sker på vissa platser som benämns som nyckelområden för fisket. De vill också involvera lokala fiskare i program med utbildning om hållbart fiske.

Källor: Frontiers in Marine Science och Mongabay

Mer att läsa