Gå till innehållet

Världens första “rödskvätta” upptäckt i Norge

"Rödskvättan". Foto: Jonas Langbråten

“Rödskvättan”. Foto: Jonas Langbråten

18 september 2013 fångades en märklig fågel på Lista fågelstation i Norge. Det såg ut som en blandning av en buskskvätta och rödstjärt, men någon sådan hybrid hade aldrig tidigare hittats.

Ur den här synvinkeln ser fågeln ut som en vanlig ung buskskvätta. Foto: Jonas Langbråten

Ur den här synvinkeln ser fågeln ut som en vanlig ung buskskvätta. Foto: Jonas Langbråten

I stort sett hela fågeln såg ut som en buskskvätthona, men på övergumpen och stjärten liknade fågeln mer en rödstjärt. När DNA-analysen nyligen anlände kunde fågelns far äntligen säkert artbestämmas till en rödstjärt och därmed var världens första “rödskvätta” upptäckt.

– Det här är fåglar från två olika släkten. Buskskvättan och rödstjärten är väldigt olika både genetiskt och utseendemässigt. Det är många miljoner år sedan de separerades i evolutionen, berättar Arild Johnsen på Naturhistorisk museum i Oslo, en av forskarna som analyserade fågelns DNA.

Enligt Arild blir hybridiseringar allt vanligare bland fåglar och det är inte enbart negativt, vilket man tidigare trott. Istället kan det bidra till att en art får nya gener och egenskaper.

Den unga rödskvättan har inte setts till sedan den släpptes ur näten hösten 2013, men att den ska vara startskottet på en helt ny art är inte så troligt. Det anses osannolikt att den ska kunna få ungar och frågan är hur utseendet tas emot av tilltänkta makar?

Om fågeln lever idag har den dessutom överlevt två flygturer till det farliga Medelhavet där runt en miljard fåglar årligen dödas av människor.

Läs mer:
Så fungerar ringmärkning.

Källa: Forskning.no

Mer att läsa