Gå till innehållet

Varierat odlingslandskap ger många fördelar och försämrar inte skörd

Blodklöver är en lämplig växt att så in mellan odlingar för att skapa variation och för att gynna pollinatörer. Foto (beskuret): CC BY-SA 3.0

Att skapa biologisk mångfald i odlingslandskapet försämrar inte skördarna. Det visar en ny internationell studie baserad på 42 000 jordbruk.

Genom att till exempel odla fler grödor i växtföljden, så blomremsor mellan eller bredvid odlingarna, minska jordbearbetningen och skapa och restaurera artrika livsmiljöer så skapas en större biologisk mångfald i odlingslandskapet. Samtidigt minskar inte skördarna från odlingarna, tvärtom ökade den till och med ibland.

Tidigare studier har även visat att biologisk mångfald ger lönsammare jordbruk.

– Vi ville se om diversifiering gynnar både produktion och ekosystemtjänster. Trenden i värden är att odlingssystemen blir allt enklare. Ofta odlas samma gröda på stora fält i enahanda landskap. Vår studie visar att diversifiering verkligen har potential att motverka den negativa påverkan på miljön, och även på själva skörden, som vi ser att förenklade system har, säger Giovanni Tamburini, tidigare postdoktor vid SLU och den som ledde studien.

Den förbättrade biologiska mångfalden gav inte bara minst lika bra skördar som konventionell odling, det gav dessutom en lång rad förbättrade ekosystemtjänster, så som ökad pollinering, bättre naturlig bekämpning av insekter som äter av odlingarna, samt förbättrad vattenkvalitet och bördighet i marken.

I vissa fall ökade dock utsläppen av växthusgaser och nästa steg för forskarna blir att analysera hur det kan undvikas.

Källor: University of British Columbia, Science Advances och SLU

Mer att läsa