Gå till innehållet

Vadarfåglar i Alaska hotas av förgiftning

Myrspov. Foto: Daniel Pettersson http://danielpettersson.com/

Myrspoven är en av arterna som kan spendera sommaren i Alaska. Foto: Daniel Pettersson 

En ny studie visar att vadarfåglar som häckar i Alaska utsätts för så höga halter av kvicksilver att det hotar deras populationer.

Anledningen till att det är så höga halter av kvicksilver i Alaska beror på att när ämnet släpps ut i naturen tycks det samlas i Arktis. Dessutom är vadare extra utsatta då de födosöker i våtmarker där kvicksilver omvandlas till den farliga formen metylkvicksilver. Arter som söker sin mat längre från våtmarkerna har lägre halter av miljögiftet.

– De här arterna står redan inför många tuffa nya utmaningar, från klimathot till förlorade lämpliga rastplatser längs sina flyttvägar, så att dessutom utsättas för ett nervgift som kan reducera chansen att lyckas med häckningen kommer troligen påverka deras populationer. Kvicksilvernivåerna som det rapporteras om kommer antagligen försämra reproduktionen, men inte katastrofalt, baserat på vad vi vet om andra arter. Vad som däremot är ännu värre är att dessa kvicksilvernivåer troligen är som högst när de ska lämna sina häckningsområden och börja bränna sina reserver på väg söderut. Det gör en redan krånglig resa ännu svårare, säger Dan Cristol, expert på kvicksilver i fåglar och som inte var involverad i studien.

 

Det krävs enligt rapportens författare nu mer forskning för att avgöra hur mycket kvicksilver vadarna klarar och vilka effekter det har på dem.

Källa: Eurekalert

Mer att läsa