Gå till innehållet

Utrotad fjäril återintroducerad i England

Gulfläckig glanssmygare. Foto: Svdmolen – Eget arbete, CC BY 2.5, 

Den långa varma sommaren 1976 verkar Englands gulfläckiga glanssmygare ha utrotats. Nu är de tillbaka, tack vare ett långsiktigt naturvårdsprojekt.

Projektet att rädda den gulfläckiga glanssmygaren har pågått länge. Först identifierades en lämplig utsläppsplats och sedan gällde det att hitta en plats i Europa med liknande förhållanden där det fanns gott om fjärilen. Till slut kunde 42 individer av fjärilen hämtats från Belgien och har nu släppts ut på hemlig plats i Rockingham-skogen i Northamptonshire. Förhoppningen är nu att den gulfläckiga glanssmygaren ska lägga sina ägg på sin huvudsakliga födokälla – gräset lundskafting, som det finns gott om i Rockingham-skogen.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

I denna skog görs även insatser för att gynna andra arter. Skogar restaureras och dikeskanter vid vägar utökas för att gynna vilda blommor. På så sätt ges bättre förutsättningar för huggormar, talltitor, mindre hackspettar och barbastell-fladdermöss.

Att den gulfläckiga glanssmygaren försvann från England på 1970-talet överraskade forskarna. Anledningarna till att det skedde anses vara flera. Dels har planterandet av barrträd skapat alldeles för skuggiga skogar för fjärilen och när den minskat kraftigt i antal blev den långa varma sommaren 1976 dödsstöten för arten i England.

LÄS ÄVEN: • Starkt hotade fjärilar ska räddas med samarbetsprojekt

Den gulfläckiga glanssmygaren finns även i Skottland, men också i Sverige. Här hittas den från Värmland och norrut där den lever i fuktiga och blomrika gläntor och ängar, enligt boken Svenska Fjärilar.

Källa: The Guardian

Mer att läsa