Gå till innehållet

Utredningens förslag – utveckla jakt till “grön näring”

Som vi skrev om den 2 oktober har regeringens utredare Håkan Larsson nu överlämnat ett förslag om att det bör inrättas en ny Viltmyndighet. Det framkom i hans första delbetänkande till landsbygdsminister Eskil Erlandsson som presenterades igår. Frågor om jakt och viltförvaltning ligger i dag under Naturvårdsverket men Håkan Larsson föreslår att dessa i framtiden hamnar hos en nyinrättad Viltmyndighet.

Älg med kalv. Foto: Gunilla Falk

Älg med kalv. Foto: Gunilla Falk

Anledningen är att jakt enligt utredningen bör utvecklas till en “grön näring” tillsammans med “jord- och skogsbruk, fiske och renskötsel”. Detta eftersom vi idag har “mer vilt i landet än på flera århundraden, som sätter press på samhället”. Ett steg i riktningen att förvalta viltstammen är den regionalisering med ökad beslutsrätt för länsstyrelsen som genomförts. Meningen är att “frågorna kring jakt och viltförvaltning på så sätt kan hanteras nära de som berörs”.

Anledningen till att inte Naturvårdsverket anses kunna fortsätta med viltförvaltningen är enligt Håkan Larsson att “det finns en utbredd kritik som går ut på att Naturvårdsverket inte är tillräckligt drivande och att man inte förvaltar viltet på ett proaktivt och adaptivt sätt. Ett alltför ensidigt fokus har dessutom satts på rovdjur”. För att möta kritiken anser Håkan Larsson att det “krävs en nystart” med en ny myndighet och att det “finns skäl för staten” att utöka medlen till en ny organisation och inte bara överföra pengar från andra myndigheter.

Utredningens slutsatser är “glädjande” för Jägarnas riksförbund som anser att Naturvårdsverket haft “en oklar ansvarsfördelning och lojalitet”.

–  En myndighet som har möjlighet att lägga fokus precis där det skall ligga nämligen på jakt, jägare och vilt känns som den klart bästa lösningen säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Sveriges Ornitologiska Förening är inte riktigt lika nöjda:
– Än en gång kommer ett utredningsförslag som går landets jägare till mötes. Från jägarnas sida har det länge framförts missnöje mot naturvårdsverket, och man har velat att jaktfrågorna överförs till en annan myndighet. Men bortsett från att den ideella naturvården nog kan hålla med utredaren om att Naturvårdsverket ägnat sig väl mycket åt rovdjursfrågor (inte minst varg), finns det från vårt håll knappast någon kritik mot verket, skriver föreningens informationschef Anders Wirdheim.

Utredaren Håkan Larsson avslutar sin debattartikel så här:
– En ny myndighet – Viltmyndigheten – kan arbeta utan barlast från tidigare förhållanden och inrikta sig på att skapa förtroende bland alla som berörs av jakten och förvaltningen av de vilda djuren.

Källor: Aftonbladet debatt, Regeringen.se , Jägarnas riksförbund och Sveriges Ornitologiska Förening

Mer att läsa