Gå till innehållet

Unga fladdermöss drabbas hårdast av vindkraftverk

Trollpipistrell. Foto: Evgeniy Yakhontov, CC BY-SA 3.0.

En ny studie från Tyskland har undersökt hur flyttande fladdermöss drabbas av vindkraftverk, men också hur enkelt det är att undvika att de drabbas.

Forskarna undersökte 119 individer av fladdermusarten trollpipistrell som dödats av vindkraftverk och jämförde dem med 524 trollpipistreller som fångades under sin dagvila i ett område i närheten. De kunde då konstatera att 55 procent av de dödade fladdermössen var honor – en lika stor andel som fångades i närområdet. Däremot var 28 procent av fladdermössen som kolliderade med rotorbladen unga – jämfört med bara tolv procent i närområdet. Eftersom honor och unga fladdermöss är viktiga för den långsiktiga överlevnaden hos fladdermuspopulationer kan detta vara en viktig faktor att ha i åtanke.

– Vi upptäckte denna betydande snedvridning vid låga vindkraftstätheter i områden med vattendrag och skogar där trollpipistreller lever. I områden med hög densitet av vindkraftverk, som i kustområden observerades inte längre denna skillnad. Honor och ungdjur är oerhört viktiga för att säkerställa populationernas livskraft under lång tid. Att skydda unga och fladdermushonor från att dödas bör vara ett högt prioriterat mål för planering och drift av vindkraftsparker, säger Christian Voigt, chef för avdelningen för evolutionär ekologi vid Leibniz-IZW och huvudförfattare till rapporten.

Christian Voigt berättade för BBC i somras att han ofta letar efter döda fladdermöss runt vindkraftverk och enligt hans uppskattningar dödar de i snitt tio fladdermöss per år.

För att underlätta för flyttande fladdermöss föreslår forskarna bakom studien att vindkraftverk helt enkelt stängs av under vissa nätter när det troligen kommer vara mycket fladdermöss i farten, vilket även sammanfaller med låga vindhastigheter och därmed mindre lönsamma förhållanden för elproduktionen. Ett tiotal studier har visat att det är effektivt för att minska antalet dödade fladdermöss. Ett annat alternativ är att inte bygga vindkraftverk längs med fladdermössens flyttvägar.

Forskarnas film om sin studie:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källor: Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research och Ecological Applications

Mer att läsa