Gå till innehållet

Udda ärla och piplärka upptäckta

"Trädpiplärkan" Madanga. Foto: Rob Hutchinson/Birdtour Asia

“Trädpiplärkan” Madanga. Foto: Rob Hutchinson/Birdtour Asia

En svensk-dansk forskargrupp har lyckats kartlägga två tidigare okända arter som lever på öar i Indonesien. Med hjälp av genetiska analyser har fåglarna fått helt nya släktträd.

Den ena arten, madanga (Madanga ruficollis) ansågs tidigare höra hemma i familjen glasögonfåglar, men nu avslöjas den snarare vara en nära släkting till trädpiplärkan som förekommer i Sverige. Det är anmärkningsvärt eftersom den inte liknar världens trädpiplärkor i sin fjäderdräkt och eftersom den uppför sig mer som en nötväcka genom att klättra omkring på grenar och stammar.

Sãotoméärla (Amaurocichla bocagii) har också fått ett nytt släktskap. Efter analyser av två museiexemplar konstateras att den är nära släkt med två av de afrikanska ärlearterna. Precis som madangan skiljer sig sãotoméärla helt från sina släktingar både i fjäderdräkt och eftersom den trivs i skogar där den gärna rör sig uppe i träden.

– Det här är en av de mest spännande upptäckter jag har varit inblandad i. Dessa båda fåglar skulle kunna ses som exempel på hur alla stora evolutionära förändringar börjar med förhållandevis små steg, såsom till exempel byte av livsmiljö, vilket i sin tur leder till förändring av olika egenskaper, säger professor Per Alström, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer:
Fler fågelupptäckter av Per Alström.
Så skiljer du på piplärkorna.

Källa: SLU

Mer att läsa