Gå till innehållet

Tydliga tendenser och glädjande nya fynd i Vinterfåglar inpå knuten

Blåmes. Foto: Erik Hansson

Blåmes. Foto: Erik Hansson

När Vinterfåglar inpå knuten går in på sin sista dag (måndag 1 februari) kan några tydliga tendenser utläsas. Gulsparven minskar, blåmesen ökar och en ny art kanske har börjat etablera sig i landet.

• Rapportera dina Vinterfåglar hos Birdlife.se

– Gulsparven minskar stadigt i landet, såväl inom den räkning som i de officiella inventeringsprogrammen. Orsakerna står sannolikt att finna i det moderna jordbruket, där gulsparven missgynnas såväl av intensifierad drift som när jordbruksmark läggs ner eller omvandlas från åker till bete eller vall. Det finns säkert även andra faktorer som bidrar: I några fall har det konstaterats utbrott av gulknopp bland gulsparvar, och en holländsk studie visar att gulsparven påverkas negativt av bruket av neonikotinoider inom jordbruket, berättar Anders Wirdheim, informationsansvarig på Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige.

Talgoxen ser som vanligt ut att vinna klart, men strax bakom den knappar blåmesen in och det ganska rejält. Den ser i år ut att gå om pilfinken när en tredjedel av rapporterna kommit in.

– Sett i ett lite längre perspektiv är både blåmesens och koltrastens expansioner väldigt tydliga, säger Anders Wirdheim.

Nytt för i år är också att den invasion av vitryggiga hackspettar som skedde i höstas (läs mer om det här) verkar ha lett till att flera av den akut hotade arten överlevt vintern, bland annat med hjälp av folks matningar.

– Det har rapporterats fyra vitryggiga hackspettar hittills. Minst två av dessa är korrekta. Vi vet vi inte hur många vitryggar som nådde Sverige från Finland. Det bör ha varit minst ett 20-tal, men kan ha varit så många som 50 olika individer. Detta är ren spekulation eftersom en del observationer har mörkats och inte rapporterats, säger Anders Wirdheim.

 Ladda ner appen Vinterfåglar inpå knuten till din Iphone.
 Ladda ner appen Vinterfåglar inpå knuten till din Android.

Läs mer:
Invasion av vitryggig hackspett hösten 2015.
För lite gammal lövskog i Sverige för vitryggig hackspett.

Mer att läsa