Gå till innehållet

Tumstor fladdermus bevisade otrolig resa

Trollfladdermus. Foto: Mnolf via Wikimedia

Trollfladdermus. Foto: Mnolf via Wikimedia

Trollfladdermus är inte mycket större än en tumme och är ungefär fem centimeter lång med en vikt på ungefär tio gram. Den nyligen avslöjade resan som denna art kan ge sig ut på blir därför extra imponerande. En individ som ringmärktes nära Bristol i England återfanns nästan 60 mil bort i Holland.

Denna trollfladdermus hittades förvisso död, men forskare menar att det är första gången det bevisats att fladdermössen flyttar över Nordsjön. Deras flyttvanor har hittills varit i stort sett okända, men på andra platser i Europa har återfynd av ringmärkta individer pekat på att de flyttar åt sydost under hösten och vintern. Trollfladdermöss har också hittats på oljeplattformar och båtar i Nordsjön, men nu vet vi alltså säkert att brittiska fladdermöss kan ta sig hela vägen till Holland.

Med tanke på att bara 34 fladdermöss ringmärkts utanför Bristol är återupptäckten ännu mer anmärkningsvärd.

Trollfladdermöss finns även i södra och sydöstra Sverige med ungefär 1000 individer och har statusen livskraftig på röda listan. Det är en synnerligen effektiv jagare som kan käka flera tusen insekter per natt.

Källa: Forskning & framsteg och  BBC Nature

Mer att läsa