Gå till innehållet

Trollpipistrellen flyger 2,5 mil över öppet hav

Trollpipistrell. Foto: Mnolf – Photo taken in Rum, Austria, CC BY-SA 3.0, Länk

Nu har det avslöjats att den lilla fladdermusen trollpipistrell varje år flyger tvärs över Kvarken mellan Valsörarna i Finland och Holmöarna i Sverige – 2,5 mil över öppet hav. Därefter fortsätter den 200 mil söderut och övervintrar i Väst- eller Mellaneuropa. 

Avslöjandet har gjorts genom att förse 14 trollpipistreller på Valsörarna i Finland med små sändare. Med hjälp av en radiomottagare på Holmögadd kunde signalerna fångas upp på fladdermössens väg söderut under hösten. Det tog bara en halvtimme för dem att ta sig de 2,5 milen över Kvarkens öppna hav.

LÄS ÄVEN: • Guide till fladdermöss – hur de hörs och var de upplevs

Väl i Sverige fortsätter trollpipistrellerna söderut till sina övervintringsplatser i Väst- och Mellaneuropa.

– Samtliga fladdermöss i Sverige är fridlysta. Kunskapen om trollpipistrellens migration är viktig när vi ska bedöma hur djuren påverkas av olika exploateringar. Speciellt vindkraftverk kan ställa till med problem för olika arter av fladdermöss, säger Michael Schneider, ansvarig för fladdermusarbetet på Länsstyrelsen Västerbotten.

LÄS ÄVEN: • Experten om hur det går för Sveriges fladdermöss

Trollpipistrellen är en relativt ny art i Västerbotten. Första fyndet gjordes utanför Sävar i Umeå kommun sommaren 2011, men på senare år har arten rapporterats från Holmögadd, Stora Fjäderägg, Umeå, Hörnefors, Tavelsjö och kring Lantvallen i Robertsfors kommun.

– Fladdermöss föredrar varmt klimat och klimatförändringarna bidrar till att antalet arter ökar i Västerbotten. Hittills har nio olika arter av fladdermöss påträffats i länet. Flest arter och högsta aktiviteten finns i kustlandet, medan det blir allt glesare med fladdermöss upp mot fjällen. Dagens intensivt brukade skogar hyser inte några större mängder av fladdermöss, skriver länsstyrelsen i Västerbotten.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa