Gå till innehållet

En tredjedel av världens fåglar har fått nya svenska namn

Tofsquetzal. Foto: Vil Sandi via Flickr https://www.flickr.com/photos/vil_sandi/

Tofsquetzal. Foto: Vil Sandi via Flickr 

Nu har BirdLife Sverige tagit fram svenska namn på världens alla 10 709 fågelarter. Förutom att nya arter fått officiella namn har även ungefär en tredjedel av alla arter bytt namn.

2008 lades det första förslaget på en komplett lista över svenska fågelnamn fram av Namnkommittén på SOF. Därefter har arbetet pågått från och till med att jämföra bilder i exempelvis “Handbook of the Birds of the World, men också genom att ta in synpunkter på namnförslagen. Ungefär en tredjedel av arterna har fått förändrade namn, mycket beroende på att systematiken har ändrats i exempelvis familjeträden.

En av arterna som fått nytt namn är den tidigare kallade kafferseglaren som nu döps om till det lämpligare vitgumpseglare.

Sammanlagt innehåller den svenska fågelnamnlistan 10 709 arter, varav 10 560 fortfarande lever. Av dessa är 6376 tättingar (bland annat starar, lärkor, svalor, sångare och kråkfåglar) och 4222 icke-tättingar rovfåglar, änder, hägrar med flera).

Listorna är väl värda att kolla igenom för att hitta häftiga fågelnamn så som kanelsmygsångare, stencistikola, shikra, snednäbb, mörk sorgvipa och gulskäggig grönbulby.

Ladda ner listan med tättingar här (pdf).
Ladda ner listan med icke-tättingar här (pdf).

• En mer lättöverskådlig lista över svenska fåglars namn på engelska och latin hittas här.

Källa: BirdLife.se

Mer att läsa