Gå till innehållet

Tranor etablerar sig på Irland – för första gången på 300 år

Trana. Foto: Anki Hammar

Tranor har inte fått ungar på Irland sedan 1700-talet, men nu kan det vara på gång.

Det är ett par tranor som slagit sig ned på en hemlig plats i Bord na Móna i mitten av ön. I området gjordes häckningsförsök av tranor även 2019 och 2020, men båda misslyckades. Skulle det bli en framgång i år blir det första gången tranor lyckas med häckningen på Irland sedan 1700-talet.

– Tranpar tar vanligtvis flera år på sig att lyckas med att föda upp ungar. Det är därför som denna observation är särskilt betydelsefull. Inte bara för att dessa fåglar häckar i Irland för första gången på 300 år, vi är också mycket optimistiska att detta tredje försök kan ge den första tranan som föds här på århundraden, säger Bord na Mónas chefsekolog Mark McCorry till Irish Times.

Antalet observerade tranor har ökat på Irland de senaste åren. Det beror framför allt på att Storbritannien satsas på bevarandearbete som ökat antalet tranor i landet från noll på 1970-talet till över 200 nu.

Precis som i Sverige har antalet våtmarker minskat kraftigt på Irland de senaste århundradena, men ett arbete för att återskapa våtmarker har inletts. Tranparet i Bord na Móna har valt en återfuktad torvmosse som boplats, vilket tydligt visar att insatser kan ge effekt.

Källa: Irish Times

Mer att läsa