Gå till innehållet

Torvmossar kollapsar i uppvärmt klimat

Torvmossar lagrar stora mängder kol. Forskarna har nu undersökt vad som händer med dem när temperaturen sakta ökar.

Torv känner säkert de flesta med en trädgård till. När du köper en påse jord innehåller den nästan alltid till stor del torv. Det är ett material som bildas långsamt i våtmarker när vitmossa växer ovanpå äldre mossa. I snitt bildas bara 1 mm torv per år och torvmossar lagrar stora mängder kol. Att bryta upp torven för att skapa jord till trädgården leder därför till utsläpp av koldioxid och Naturvårdsverket räknar ”i de flesta sammanhang” torv som ett fossilt bränsle just eftersom det tar så lång tid att bildas.

Joel Kostka, professor vid Georgia Tech, berättar att trots att torvmossar bara täcker 3 procent av jordens landyta så lagrar de en tredjedel av all kol som är bunden i jorden. Ny forskning från Kostka med kollegor visar att torvmossarna är känsliga för temperaturökningar. Anledningen till det är något komplex, men förenklat beror det på att kollagringen i torvmossarna till stor del sker med mikrober, som i ett balanserat samarbete förser vitmossan med den avgörande näringen i den annars så näringsfattiga miljön.

Det internationella forskarteamet testade hur vitmossan i torven reagerade på temperaturhöjningar och såg en “signifikant reaktion”. För varje grads ökning minskade mosstäcket över torven och balansen mellan mikroberna rubbades. Vid en temperaturökning som motsvarar IPCC:s scenario med fortsatta utsläpp i samma takt som sker nu, så slogs mer än 85 procent av vitmossan ut. Detta skulle kunna ske till år 2100 om inte utsläppen minskar, men även med mindre temperaturökning än så kommer torvmossarna drabbas.

Med högre temperaturer kommer det ske en “kaskad av oförutsägbara skeenden för torvmossar”, enligt forskarna.

– Förutom de direkta effekterna av klimatuppvärmningen på ekosystemens funktion, kommer den också att ge upphov till många sidoeffekter som kommer att påverka torvmarkerna på ett sätt som vi inte förutspådde tidigare, förklarar Caitlin Petro, forskare vid Georgia Tech.

Läs även

Bojkotts­kampanj mot planterings­jord med torv
• Jord i butik innehåller ofta ”fossilt bränsle”
• Vitmossa lagrar kol i marken och är antiseptisk

Källor: Georgia Institute of Technology och Global Change Biology

Mer att läsa