Gå till innehållet

Tornseglare flyttar snabbare än man tidigare trott

En tornseglare mot en klarblå himmel.

Tornseglare. Foto: Erik Hansson

Svalor och tornseglare har tidigare antagits hålla en hastighet under vår- och höstflytten på ungefär 50 mil per dygn. Men en ny studie från Lunds universitet visar att siffrorna är underskattade.

Det tar ungefär två månader för fåglar som övervintrar söder om Sahara att ta sig till häckningsplatserna i Sverige. Då är även raster för att vila och äta inräknade. Men för tornseglare går det snabbare. På bara 15 dagar hinner de med samma sträcka och de håller en snitthastighet på 50 mil per dag enligt tidigare studier. I den nya studien från Lunds universitet visar det sig dock att tornseglare kommer upp i en snitthastighet på 57 mil per dygn och det har även uppmätts snitthastigheter på upp till 83 mil per dygn under nio dagars flygning.

Forskarna menar att tornseglarnas snabba färd kan förklaras med att de är små, har en energisnål flykt, att de effektiviserat sitt födointag under flyttningen och att de verkar kunna förutsäga vindförhållandena och utnyttja medvind. Det görs inte minst när de ska passera svåra områden som Sahara och Medelhavet

– Tornseglarna verkar faktiskt kunna förutsäga när vindförhållandena är bäst för att få så mycket medvind som möjligt. De är kloka fåglar som tycks besitta förmågan att prediktera vindar innan de drar nytta av dem. Jag tror att de kan känna av lufttrycket i olika vädersystem som passerar och att det är den förmågan som gör att de kan förutsäga vindarna flera dagar framåt. Men vi vet inte säkert exakt vilken information de känner av, vi ska fortsätta forskningen, säger Susanne Åkesson som gjort studien tillsammans med kollegan Giuseppe Bianco.

Det finns många olika rekord för flyttfåglar. Myrspovar som flyttar utan paus från Alaska till Nya Zeeland har ett av de mest imponerande. I fjol klockades en myrspov för en resa på 12 000 kilometer på enbart elva dagar. En snitthastighet på nästan 110 mil per dygn.

Källor: Lunds universitet och Wind-assisted sprint migration in northern swifts

Mer att läsa