Gå till innehållet

Test med fågelsäkrare vindkraftverk

Vindkraft, världens billigaste energiform. Foto: Tomasz Sienicki via Wikimedia

Vindkraft, världens billigaste energiform. Foto: Tomasz Sienicki via Wikimedia

Under ett halvår ska vindkraftverk i Skaraborg testa ett nytt varningssystem på vindkraftverk som ska minska antalet kollisioner med fåglar.

Tekniken kallas DTBird och har testats på andra håll i Europa tidigare. Det går ut på att ett kamerasystem upptäcker fåglar som är på väg mot vindkraftverket och varnar dem med en upprepad ljudsignal. Systemet kan även slå av rotorn för att undvika kollisioner.

Systemet kostar 350 000 kronor att installera och därefter 30 000 kronor i årliga avgifter. Det kan låta dyrt, men enligt Tore Wizelius på Vindform, som tagit initiativet till satsningen är det “försumbara kostnader jämfört med att få ett nej till ett miljardprojekt”.

Branschen är intresserad av den nya tekniken både för att “minska vindkraftens inverkan på fågelfaunan” och för att “det kan bli lättare att få igenom vindkraftsprojekt”, enligt Alexander Eriksson på miljökonsultföretaget Ecocom.

Systemet installerades under veckan. Ecocom och Vindform vill utöka testet till att även gälla fladdermöss, som också riskerar att kollidera med vindkraftverk. Dessutom skulle de vilja testa DTBird i mer fågelrika områden än som nu är fallet för att se om det kan hålla nere olyckorna.

Systemet DTBird har testats på två vindturbiner på Smøla i Norge under ett halvårs tid 2012. Forskare vid Norwegian Institute for Nature Research kom fram till att kamerasystemet upptäckte mellan 76 och 96 procent av alla fåglar i närheten av turbinerna under dagtid (59-80 procent dygnet runt), men att fåglarna bara väjde undan i 7 procent av fallen som signalen ljöd. Forskarna menar att systemet behöver finkalibreras för att fungera bättre och att detta är första gången det testas i nordisk miljö. De anser att DTBird kan bli ett bra komplement till GPS- och radarteknik.

Förhoppningsvis uppvisar testerna i Skaraborg något bättre resultat.

Läs mer:
Så klarar sig örnar undan vindkraftverk.
Radar och fågeltorn ska hjälpa fåglar överleva vindkraftverk.
• Fler artiklar om havsörnar.
• Fler artiklar om vindkraftverk.

Mer att läsa