Gå till innehållet

Kommun ordnar tävling för trädgårdar som gynnar vilda pollinatörer

I Habo, nordväst om Jönköping, ordnas i år en tävling för kommunens alla trädgårdsägare som går ut på att göra insatser för de vilda pollinatörerna.

– Vi vill peppa folk att vara med och gynna vilda pollinatörer på ett kul sätt. Vilda pollinatörer är livsavgörande för våra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden på vår planet, skriver kommunen på sin webbplats.

Ville skapa engagemang bland kommuninvånarna
Anna Lööv är miljö- och hållbarhetsstrateg i Habo kommun och hon berättar att idén föddes ur att de ville ansöka om LONA-pengar (lokala naturvårdssatsningen) från Naturvårdsverket för att göra praktiska åtgärder för pollinering i kommunen. Exempelvis genom att skapa nya boplatser, sandbäddar, ängsmarker, bedriva grässlåtter och anlägga rabatter med särskilt lämpliga blommor och växter. Dessa åtgärder har tekniska förvaltningen i kommunen tagit hand om.

– Samtidigt tänkte jag att det skulle vara kul att göra något mer eller större av projektet och passa på att visa på betydelsen av pollinatörer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Skapa opinion bland kommuninvånarna. Så vi spånade fritt och kom på att en tävling kunde vara ett kul sätt att vara med och gynna vilda pollinatörer – hjälpa trädgårdens hjältar! Alla med en villaträdgård i Habo kommun kan vara med, berättar Anna Lööv.

Tävlingen startade den 1 april och stänger den 15 maj. Alla som bor i Habo kommun kan vara med (anmälan sker här) och en jury kommer följa finalisternas arbete under sommaren och kora vinnarna den 25 augusti. Planen är att juryn kommer besöka de trädgårdar som blir finalister.

Anna Lööv. Foto: Privat

Vilken sorts insatser är det ni letar efter i bidragen? 
– Gärna att vi kan se hur trädgården utvecklats under tävlingen, så att det finns flera olika sorters insatser i trädgården som man kombinerar, säger Anna Lööv.

Vad hoppas du att tävlingen ska medföra i ett lite längre perspektiv?
– Dels att vi får fler miljöer som gynnar vilda pollinatörer i vår kommun och dels att fler människor tar till sig varför vi behöver vilda pollinatörer. Och ett fortsatt trädgårdsintresse med levande, vackra trädgårdar förstås!

Om du fick önska dig någon insats som alla trädgårdsägare i Habo gjorde för vildbina – vad skulle det vara?
– Oj, jättesvårt. Det skulle nog vara att man tänker till så att vildbina kan hitta både mat och boplats inom rimligt avstånd.

Juryn som utser vinnarna:
Gunnar Pettersson, oppositionsråd Habo kommun
Johannes Esberg, kommunekolog Habo kommun
Diana Karlsson, gata/parkenheten Habo kommun
Ingrid Karlsson, Jordbruksverket
Niklas Johansson, SLU Sveriges lantbruksuniversitet

Mer att läsa